שיפסח עלינו: טרנד התובענה הייצוגית

חברות רבות מתמודדות עם תביעות ייצוגיות, ועורכי דין רבים עוסקים בתחום בשנים האחרונות. "מומלץ להתייעץ עם עורך דין המומחה בייצוגיות לניסוח מכתב התשובה כבר בשלב ההתראה", מסבירה עו"ד חניטל בלינסון - נבון ממשרד יגאל ארנון - תדמור לוי

טלי ציפורי, בשיתוף משרד יגאל ארנון-תדמור לוי
תוכן שיווקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
עזריאלי
טרנד התובענה הייצוגיתצילום: Shutterstock
טלי ציפורי, בשיתוף משרד יגאל ארנון-תדמור לוי
תוכן שיווקי

ייצוג נתבע בתביעה ייצוגית מערב היבטים הנוגעים לטענות המשפטיות המהותיות הנטענות בהליך ולפלטפורמה הדיונית המיוחדת של תביעה ייצוגית. לדברי חניטל בלינסון-נבון, שותפה במחלקת הליטיגציה במשרד יגאל ארנון-תדמור לוי, המשרד השלישי בגודלו בישראל, תביעות ייצוגיות הפכו ברבות השנים לנחלת חברות רבות, קטנות כגדולות. אין זה עוד הליך חריג שמוגש במשורה רק נגד תאגידי ענק, כפי שהיה נהוג לפני עשרות שנים. בלינסון-נבון מתמחה בליטיגציה אזרחית ומסחרית ובפרט בתביעות ייצוגיות ונגזרות. במהלך כ-18 שנה במשרד, היא טיפלה בעשרות תביעות ייצוגיות, בפרט בתחומי התקשורת, תעופה, בנקאות, הגנת הפרטיות וייצוג חברות ציבוריות ונושאי משרה בהליכים שקשורים לחוק ניירות ערך וחוק החברות.

הניסיון של משרד יגאל ארנון-תדמור לוי בייצוג נתבעים בתביעה ייצוגית עשיר ביותר. מחלקת הליטיגציה של המשרד מונה כ-35 שותפים וכ-60 עורכי דין שמרביתם עוסקים באופן יומיומי בייצוג נתבעים בהליכים ייצוגיים. לדברי בלינסון-נבון, "בחלק מההליכים הללו אנו מייצגים מספר נתבעים המתחרים זה בזה (בכפוף לכללי האתיקה ולכללי ההגבלים העסקיים הרלוונטיים), עניין שמדגים את האמון והביטחון שמגלים לקוחותינו ביכולותינו וביושרנו המקצועי".

תביעה ייצוגית מגוללת סיפור פרטני של תובע שאירע לו מקרה שהסב לו נזק ושלטענתו אירע, באופן דומה, לרבים. זה יכול להיות, למשל, חיוב שלא כדין בגין שירות שלא סופק או שלא נתבקש; טענה לגביית עמלה שלא כדין; טענה לשימוש שלא כדין במידע פרטי ועוד. לרוב, מדובר במקרים שהנזק הפרטני הנגרם בהם הוא זעום, והתובע מבקש לשמש נציג הציבור בפני בית המשפט כך שההליך המשפטי יכריע לא רק בזכויות שלו אלא גם בזכויות הציבור שהוא מבקש לייצג. בית המשפט יאשר את התובענה כייצוגית אם השתכנע שעילת התביעה האישית של המבקש טובה; שהמקרה של המבקש מעורר שאלות עובדתיות ומשפטיות משותפות לקבוצה; שהתובע הוא תם לב והולם לייצוג הקבוצה ושהתביעה הייצוגית היא אכן הדרך הראויה וההוגנת להכרעה במחלוקת. שלב בירור התביעה הייצוגית עצמה יתמקד לרוב בשאלת גודל הקבוצה וגובה הנזק שנגרם לחברים בה.

עו"ד חניטל בלינסון-נבוןצילום: יורם רשף

בתביעה ייצוגית נמנעת מהנתבע האפשרות להתגונן באופן פרטני ביחס לכל תובע ותובע כמקובל בתביעה רגילה, והיא נבחנת רק בפריזמה של מגיש ההליך. מנקודת מבטו של הציבור, הקביעות בתביעה הייצוגית מכריעות בזכויותיו, ואם חבר קבוצה אינו מבקש לפרוש מהתביעה במועד המתאים לכך - כל החלטה שתתקבל בהליך הייצוגי מחייבת אותו ועלולה להציב לפניו מחסום של מעשה בית דין.

כיצד צריכים לנהוג נתבעים פוטנציאליים בעידן של ריבוי תביעות ייצוגיות?
בלינסון-נבון: "אלה עצותיי: הראשונה, יישום תוכניות אכיפה וציות בתחומים מועדים לפורענות: חברות הפועלות בשווקים צרכניים צריכות לקיים הליך בקרה ואכיפה פנימית שמבטיח כי הרגולציה הרלוונטית מקוימת כהלכה. ציות לדין זו הדרך הראשונה והחשובה למניעת תביעה ייצוגית.

"השנייה, תיאום בין מערך פניות הציבור של החברה לבין היועצים המשפטיים או קציני הציות: לרוב, מערך פניות הציבור או שירות הלקוחות של החברה יהיו הכתובת הראשונה שאליה יפנה אותו פלוני שטוען כי נפגע. התשובה שתינתן לפנייה כזאת תהיה הגרסה הראשונה והאותנטית שניתנה על ידי החברה והיא תשמש תשתית להגשת התביעה הייצוגית. לכן, מאוד חשוב שהיועצים המשפטיים ו/או אחראי הציות בחברה ינחו את מערך פניות הציבור כיצד להשיב לשאלות שיש להן פוטנציאל להתגלגל לתביעה ייצוגית. מומלץ, במקרים המתאימים, ממש לנסח "טמפלטים" של תשובות בהן יעשה שימוש.

"השלישית, התייעצות עם עורכי דין מומחים בייצוג נתבעים בייצוגיות כבר משלב מכתב ההתראה: אם התקבל מכתב התראה/פנייה מוקדמת, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המומחה בייצוגיות לניסוח מכתב התשובה. מכתב כזה יהיה גם הוא בסיס להגשת התביעה הייצוגית. הרביעית, לשקול היטב שינוי התנהגות של הנתבע לאחר הגשת התביעה הייצוגית כדי לרפא, כביכול, את הפגם הנטען: שינוי כזה עלול להיתפס כ'הודאה באשמה', שתיזקף לחובתו של הנתבע במסגרת ההליך המשפטי ובחינת הפיצוי על התנהלות העבר בגדרו.

"החמישית, הכנת תשובה מקיפה ויסודית לבקשת האישור: התשובה צריכה לכלול את כל הטענות המשפטיות ואת כל העובדות ו/או הראיות להפרכת הטענות בבקשת האישור. במרבית התביעות הייצוגיות מקבלים קריאת כיוון מבית המשפט כבר בשלב קדם המשפט ולכן מאוד חשוב להשקיע בתשובה סדורה וחזקה שבית המשפט יכול להתרשם ממנה כהלכה, ובמקרים המתאימים להוביל את התובע להסתלקות כבר בשלבים מוקדמים של ההליך. השישית נוגעת למה שנקרא טענת הגנה בדבר 'טעות נקודתית': הרבה פעמים בתשובה לבקשת האישור טוענת החברה כי מדובר ב'טעות נקודתית' שאירעה במקרה של המבקש לבדו (לעיתים טעות אנוש של נציג מכירות) שאינה מעידה על שיטתיות ועל כן אין המדובר בעניין המתאים לבירור ייצוגי. טענה כזאת מזמינה את מבקשת האישור לבדוק שוב את המשיבה בתקופה שלאחר הגשת התשובה כדי להראות שאין מדובר ב'טעות נקודתית' אלא במדיניות שיטתית. לכן, לפני שטוענים לטעות נקודתית יש לבחון היטב שאכן זה המצב".

כמה זמן בממוצע נמשך הליך של תביעה ייצוגית?
"שלב בקשת האישור נמשך סביב שנתיים-שלוש שנים. אם מוגש ערעור או בר"ע (בקשת רשות ערעור) על החלטה בבקשת האישור - ההליך הזה נמשך עוד שנה-שנתיים; שלב ניהול התובענה, עוד שנה-שנתיים; וערעור על פסק הדין בתובענה - עוד שנה-שנתיים במקרה הטוב. בסך הכול, תביעה ייצוגית מתחילתה ועד סופה עשויה להימשך כ-8-6 שנים ויותר".

משרד יגאל ארנון-תדמור לוי
טלפון: 03-6087835
למעבר לאתר >>

לפנייה במייל >>

בשיתוף משרד יגאל ארנון-תדמור לוי