פשיטת רגל - לא מה שחשבתם

החזר חובות, הסדר עם הנושים, ייעוץ משפטי ועוד דרכים ליציאה ממשבר כלכלי קשה לדרך חדשה

תוכן מקודם בחסות עו"ד עדי רוזנשטיין
תוכן שיווקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
תוכן מקודם בחסות עו"ד עדי רוזנשטיין
תוכן שיווקי

לקוחות רבים מהארץ ומהעולם פונים למשרדנו בעקבות מצוקה כלכלית קשה אליה נקלעו ומתוך כוונה לפתוח דף חדש ולהיפטר אחת ולתמיד מתיקי הוצאה לפועל ורדיפה על ידי נושים. אנשים שחיים במציאות בה הם לא רואים את הסוף למצבם הקשה, כשחובותיהם בתיקי ההוצאה לפועל צוברים ריביות, כאשר התשלומים שהם מעבירים לתיקי ההוצאה לפועל אינם מועילים, והחובות רק תופחים במשך השנים.

עו"ד עדי רוזנשטיין

» המדריך למציאת עורך הדין המושלם
» כל החדשות על משפט ופלילים

מהמקרים השונים אשר הגיעו אל משרדנו אנו למדים כי החובות נוצרים פעמים רבות כתוצאה מעסק או חברה שלא הצליחו, כתוצאה ממשבר אישי כגון גירושין או פיטורין או חלילה מחלה או מוות של אחד מבני המשפחה הקרובה. פעמים רבות נוצרים חובות כתוצאה ממתן ערבויות לעסק או לאדם פרטי וכיוצ"ב.

ברוב רובם של המקרים החובות נוצרו בתום לב, בניגוד לדעה שלצערנו רווחת בציבור כי עשו זאת בקלות ראש. אף אחד לא רוצה לצבור חובות ולמצוא את עצמו נרדף על ידי נושים כאשר ננקטים נגדו הליכים שונים המגבילים את התנהלותו היום יומית.

לאחר שלקוח פונה אלינו, אנו יושבים לפגישה מסודרת אשר בה אנו שוקלים ובוחנים יחד אתו את הפתרון הטוב ביותר עבורו . פתרון שייחלץ אותו מהתסבוכת הכלכלית אליה נקלע. איננו ממהרים להפנות את הלקוח להליך של פשיטת רגל, שכן לעיתים ניתן למצוא פתרון טוב יותר ללקוח נוכח מצבו האישי. וכתוצאה מכך פעמים רבות אנו מצליחים להגיע להסדר מול נושיו של הלקוח, ובכך למעשה חוסכים ללקוח זמן יקר, מונעים ממנו הליכים מורכבים ותשלום שכר טרחה גבוה.

תמיד נעדיף ונשקול אפשרויות להגעה להסדר מול הנושים, וזאת על מנת להימנע מהליכי פשיטת רגל ככל וניתן. במידה ויש ללקוח תיקים רבים, ו/או נוכח בחינת נתוניו האישיים של הלקוח ממנה עולה כי אין בידיו יכולת להגיע להסדר עם הנושים, אזי נמליץ ללקוח להגיש בקשה לפשיטת רגל.

כיום, לאור הרפורמה הקיימת בתחום ניתן לסיים את הליכי פשיטת ברגל בתוך תקופה של בין 18-24 חודשים, כאשר הזמן המדויק תלוי במועד הדיון אשר יקבע לחייב (כאשר לאורך ההליך כולו יתקיים דיון אחד בלבד שבו תוצג תוכנית למתן צו הפטר לחייב) וזאת על פי לוח הזמנים של בית המשפט.

יצוין כי בין לקוחות משרדנו נימנים חייבים רבים המתגוררים בחו"ל, כאשר לאור ההנחיות החדשות אשר יצאו מטעם כונס הנכסים הרשמי, יכולים אותם חייבים להגיש בקשה לפשיטת רגל ולנהל את הליכי פשיטת הרגל בעודם ממשיכים להתגורר בחו"ל. אפשרות שלא הייתה קיימת עד לאחרונה.

הליכי פשיטת רגל מתנהלים בבית המשפט המחוזי באזור אליו משויך מקום המגורים של החייב, כאשר ההליכים מתנהלים במקביל בבית המשפט המחוזי ואצל כונס הנכסים הרשמי במחוז. לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל, בחלוף תקופה של כחודש ימים, ניתן לחייב צו כינוס נכסים.

במועד קבלת צו כינוס הנכסים כל ההליכים ו/או העיקולים ו/או ההגבלות אשר הוטלו על החייב במסגרת תיקי ההוצאה לפועל בטלים, כאשר אף ניתן לבקש להסיר הגבלות מסוימות עוד בטרם מתן צו הכינוס. יצוין כי עם קבלת צו הכינוס, ניתן נגד החייב צו עיכוב יציאה מן הארץ, בין יתר ההגבלות המוטלות על החייב כי הוא אינו יכול לעשות שימוש בשקים או בכרטיסי אשראי. מלבד זאת, מתבטלים העיקולים וההגבלות והחייב יוכל אף לנהל חשבון בנק ולהשתמש בכרטיס מסוג דיירקט.

עם קבלת צו הכינוס, מתמנה לפושט הרגל מנהל מיוחד, עורך דין אשר הינו נאמן בית משפט ותפקידו לעקוב ולבדוק את התנהלותו של החייב לאורך ההליך. המנהל המיוחד בוחן את נסיבות היווצרות החובות, התנהלותו של החייב בהליך ואף קודם להגשת הבקשה. כאשר בסופו של דבר המנהל המיוחד הוא זה אשר מציע את תוכנית הפירעון לחייב, ובה הדרישות המוטלות עליו במסגרת ההליך. כל עוד החייב עומד בביצוע הנדרש ממנו בהליך, מציע המנהל המיוחד תוכנית פירעון שבכפוף אליה יקבל החייב צו הפטר, תיקי ההוצאה לפועל שלו ייסגרו וחובותיו יימחקו.

עם קבלת צו הכינוס נקבע לחייב תשלום חודשי קבוע שעליו לשלם לקופת פשיטת הרגל. התשלום החודשי נקבע בהתאם למצבת ההכנסות וההוצאות של החייב בשים לב לנתוניו האישיים וכיוצ"ב. כמו כן, על החייב להגיש דו"חות דו חודשיים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו.

בחלוף מספר חודשים ממועד מתן צו הכינוס, נקבעת לחייב חקירה במשרדי המנהל המיוחד. מטרת החקירה הינה לאפשר למנהל המיוחד להכיר את החייב, וללמוד על יכולת ההשתכרות של החייב ובני ביתו. בחינת הנתונים האישיים והסביבתיים מתקיימת במטרה לאפשר למנהל המיוחד לקבל את מלוא התמונה, על מנת להציע תוכנית פירעון, כאשר תוכנית הפירעון תגובש בהתאם לנתונים האמורים. למותר לציין כי עורך דין ממשרדנו מתלווה לחייב לחקירה במשרדי המנהל המיוחד, על אף שהחקירה הינה מול החייב בלבד, לנוכחות עורך דין בחקירה ישנה חשיבות רבה.

גם לאחר קיום החקירה, ממשיך החייב להגיש את הדו"חות החודשיים ולשלם את צו התשלומים שנקבע עד לדיון הסופי, כפי שצויין ישנו דיון אחד בלבד בהליך שבו מוצעת תוכנית הפירעון. עם זאת יצויין כי בכל שלב לאורך ההליך יכול החייב ליתן הצעה להסדר עם הנושים ולסיים את ההליך בכפוף להסכמת הנושים ואישורו של בית המשפט. כמו כן, ככל וצו התשלומים שנקבע מכביד על החייב ניתן לבקש להפחיתו.

בכפוף לקבלת אישור מתאים מהמנהל המיוחד, חייב שנמצא בהליך פשיטת רגל יכול להמשיך ולנהל עוסק מורשה. כיום באמצעות משרדנו לקוחות רבים ממשיכים לנהל את העסק שבבעלותם בעודם בהליך, כך לדוגמא בין לקוחות משרדנו נימנים בעלים של עסק לממכר מזון, בעל מוסך, סוכן ביטוח עצמאי, בעל חברת שליחויות וכיוצ"ב.

כמו כן, באמצעות משרדנו מתאפשר לחייבים אשר נדרשים לצאת את הארץ לצרכי עבודה ו/או אירוע גדול להגיש בקשה ולקבל אישור לצאת מהארץ לתקופה קצובה בעודם במסגרת ההליך. כמו כן, פושט רגל אשר נמצא בהליכי גירושין, או גרוש ומבקש להקטין את תשלום המזונות על מנת שיוכל לעמוד בתשלומים, יכול להגיש בקשה מתאימה במסגרת ההליך.

כאן המקום לציין כי אישה אשר נפסקו לטובתה מזונות, והגרוש אשר חייב בתשלומי המזונות נמצא בהליך פשיטת רגל ואינו משלם את דמי המזונות שנפסקו, יכולה לדרוש את תשלום דמי המזונות במסגרת תיק פשיטת הרגל של הגרוש. כאשר לתשלום דמי המזונות חשיבות רבה וככל והחייב לא ישלם את דמי המזונות שנפסקו הרי שהינו מסתכן בפיזור תיק פשיטת הרגל שלו.

חייבים בפשיטת רגל אשר יש בבעלותם דירה ו/או נכס נדל"ן, עליהם לקחת בחשבון כי מרגע הגשת הבקשה לפשיטת רגל וקבלת צו כינוס יעמוד הנכס לטובת המנהל המיוחד והוא יוכל למוכרו. אולם, במקרים רבים משרדנו הצליח להשאיר את הבית של החייב בידיו, ולמנוע את מכירתו ובכך למנוע מהחייב ובני משפחתו לאבד את ביתם ולהיזרק לרחוב. קיימות אפשרויות רבות למניעת מכירה ומימוש של הנכס, כאשר בעבודה נכונה מול המנהל המיוחד ובית המשפט, ניתן לגרום כי נכסים לא ימומשו והחייב ישאר בדירת מגוריו.

כך לדוגמא, בעת האחרונה, לקוחה עם חובות בסך של כ 1,000,000 ש"ח קיבלה הפטר בכפוף לתשלום בסך 48,000 ש"ח בלבד כאשר חלק נכבד מהתשלום הצטבר בקופת הפש"ר מהתשלומים החודשיים אותם העבירה החייבת. לקוח נוסף, עם חובות של למעלה מ 3,000,000 , קיבל הפטר בכפוף לתשלום של 180,000 ש"ח בלבד.

למשרדנו יש ניסיון רב שנים בייצוג חייבים בהליכי הוצאה לפועל לרבות ביטול עיקולים והגבלות, ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ, איחוד תיקים, ייצוג בבתי המשפט השונים וכן ייצוג חייבים בהליכי פשיטת רגל כאשר רבים מהם קיבלו הפטר ויצאו לדרך חדשה.

עו"ד עדי רוזנשטיין הינו בעל וותק ונסיון של למעלה מ - 12 שנה בתחום פשיטות הרגל והסדרי חובות. בנוסף לרמה המקצועית הגבוהה והתוצאות המרשימות ייחודו של המשרד ביחס האישי והפרטי שמקבל כל לקוח. עם עשרות רבות של לקוחות אשר יצאו לדרך חדשה וסילקו את חובותיהם.

משרדנו נותן מענה אישי בזמינות מידית לכל הלקוחות לאורך היום במשך כל השבוע. ומעניק ליווי וייעוץ משפטי לחייב ומשפחתו לכל אורך ההליך ממועד הפגישה הראשונה ועד סגירת תיק פשיטת הרגל וקבלת צו הפטר סופי

www.roz-law.co.il

חזרה למדור >>