גם עיר, גם כפר

במרחב הפרי-אורבני הסובב את הערים מתרחשים תהליכי גלישת פיתוח עירוני המסכנים הן את החקלאות והן איכות החיים העירונית. מסמך מדיניות קורא להכיר בייחודו של המרחב בליבת ישראל כמרחב נבדל וייחודי, המייצר ערך מוסף לערים, תוך שמירת ייחודו כמרחב כפרי-חקלאי פתוח

זאב טמקין (זורקין)
תוכן שיווקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
גם עיר, גם כפר
גם עיר, גם כפרצילום: Jens Herrndorff
זאב טמקין (זורקין)
תוכן שיווקי

השילוב הייחודי הקיים בישראל - קצב גבוה יחסית של גידול האוכלוסייה, רמת צפיפות גבוהה, מצאי קרקע מוגבל ומיקוד הביקושים במרחב המוגדר כמגה-מטרופולין המתהווה לאורך רצועת החוף מנהריה ועד אשקלון, בואכה ירושלים. שטח זה מהווה כחמישית משטח המדינה ומאכלס כבר כיום כשלושה רבעים מאוכלוסייתה.

הדיון במרחב הפרי-אורבני, המרחב הכפרי בשולי ערים, ממוקם גבוה בסדר היום העולמי, בעקבות תהליכי העיור המואצים בעולם והצורך לרסן את תהליכי הגלישה וההתרחבות העירונית (Urban Sprawl), אולם בישראל חשיבותו גבוהה במיוחד בשל רמת הצפיפות, ההיקף המצומצם של השטחים הפתוחים לסוגיהם וקצב גידול האוכלוסייה.

המרחב הפרי-אורבני הוא מרחב ייחודי השונה מהמרחב העירוני ומהמרחב הכפרי. הוא מאופיין בדינאמיות - הנובעת מלחצי פיתוח חיצוניים ופנימיים; רב-תפקודיות - הנובעת מיחסי הגומלין בין מגוון השימושים בו והממשקים עם המרחב העירוני ; ופיצול מנהלי - בין רשויות ומוסדות. בשונה מהדעה הרווחת לפיה שימור וניהול המרחב הפרי-אורבני חשוב בעיקר למגזר הכפרי ול"ירוקים", חשיבותו העיקרית נובעת מתרומתו המשמעותית לאורח ואיכות החיים העירונית. המרחב הפרי-אורבני מאפשר ערים קומפקטיות, מנגיש שירותי פנאי, נופש ומערכת סביבתית לערים ותושביהן ומעלה עקב כך את ערך הנכסים העירוניים.

לקראת קטסטרופה תכנונית

הניסיון העולמי מלמד, כי יש חשיבות רבה ליצירת מסגרות תכנון וניהול אינטגרטיביות למרחב כולו, להגבלת היקפי הפיתוח של המרחב הפרי-אורבני, תוך טיפוח השטחים הפתוחים וחיזוק החקלאות ואורח החיים הכפרי בו. זאת, באמצעות כלים תכנוניים ורגולטיביים, מנגנוני ניהול ומערכות תמיכה בחקלאות. המרחב הפרי-אורבני מוגדר כמרחב הסובב ערים בו מתרחשים תהליכי גלישת פיתוח עירוני. מכאן, קיימים מרחבים פרי-אורבניים בכל רחבי ישראל, כולל בפריפריה הרחוקה. עם זאת, עיקר התהליכים מתמקד בליבת ישראל והשלכותיהם חמורים בהשוואה לאלה המתרחשים בפריפריה. מתוך כך, הגדרנו מרחב פרי-אורבני ארצי, הכולל את מחוזות תל-אביב, המרכז, ירושלים וחיפה כמו גם את נפת אשקלון של מחוז הדרום ואת האזורים הטבעיים עכו ונהריה בנפת עכו שמחוז הצפון. בתוך מרחב לאומי זה, קיים מגוון רחב של מרחבי משנה פרי אורבניים, שיוגדרו מרחבית ותפקודית בשלבים הבאים בתהליך. בתוך מרחב זה קיימים למעלה מ-350 יישובים כפריים המאוימים על-ידי פיתוח עירוני. אלה מושפעים בעיקר מתמ"א-35 ומהתוכנית האסטרטגית לדיור 2040, וכוללים יישובים כפריים במרקם עירוני, יישובים הכלולים בותמ"ל, יישובים צמודים ליישוב מיוחד (תמ"א 1/35), אזור כפרי שנידון בוועדה גיאוגרפית, יישובים מחוץ למרקמים אלה הכלולים בתוכנית האסטרטגית למגורים, יישובים הכלולים בתכנית כוללנית, אב/מתאר או מפורטת עבור רשות עירונית סמוכה ויישובים המנותקים פיזית מעיקר שטח המועצה האזורית.

זאב טמקין (זורקין) צילום: עומר שטיין

במרחב זה הועברו בשנים האחרונות כ- 70 אלף דונם לשטחי שיפוט עירוניים.

פיתוח עירוני של יישובים אלה והשטחים הסובבים אותם יוביל להחרפה והאצה של תהליך אזילת שטחי המרחב הכפרי/פתוח לערים באזורי הביקוש. כפי שנקבע בתוכנית האסטרטגית לדיור, "ללא התחדשות עירונית בהיקפים גדולים יותר משמעותית, נעמוד בפני קטסטרופה תכנונית של אזילת השטחים הפתוחים המיועדים לבינוי במרכז הארץ. קצב אזילת השטחים הפתוחים הוא מהיר יתר על מידה ואינו בר-קיימא". אנו גם צופים פגיעה בחקלאות, באיכות הסביבה ובאיכות החיים העירונית.

אסטרטגיה וארגז כלים

מסמך מדיניות שחובר על-ידי כותב שורות אלה ואנשי משרדו - יוסי עופר, מירום רייזר, נופר סנדלר - לבקשת משרד החקלאות ופיתוח הכפר נועד לבחון את ההשלכות של תהליכי ההתרחבות העירונית אל עבר המרחב הכפרי בשולי הערים (המרחב הפרי-אורבני).

על בסיס התובנות שצוינו לעיל, גובשו במסגרת המסמך עקרונות מדיניות וקווים אסטרטגיים מנחים, מלווים בארגז כלים, תוך שילוב בין אסטרטגיה וארגז כלים יוזם המכוונים את פיתוח וניהול המרחב הפרי אורבני לאורך זמן, לבין אסטרטגיה וארגז כלים מגיב להתמודדות עם יישובים ומרחבים הנמצאים כבר כיום בתהליך סטטוטוריים של סיפוח ושינוי הייעוד.

עקרונות המדיניות שגובשו:

- הכרה בייחודו של המרחב הפרי-אורבני בליבת ישראל כמרחב נבדל וייחודי, המייצר ערך מוסף לערים, תוך שמירת ייחודו של מרחב כפרי/חקלאי/ פתוח.

- יצירת קואליציה עם גורמים רלוונטיים התומכים בעירוניות איכותית והגופים המקדמים שימור וטיפוח השטחים הפתוחים והסביבה.

- שילוב בין תהליך יוזם, המנחה את ניהול ופיתוח המרחב הכפרי לאורך זמן, לבין סט כלים מגיב, הנגזר מהאסטרטגיה הכוללת ומאפשר להגיב לאיומים המיידיים על יישובים ושטחים במרחב.

- סט הנחיות וכלים המשלב בין המימד המרחבי - ברובד בלאומי ובאזורי-המקומי - למימד עולמות התוכן, תוך אינטגרציה של תחומי התכנון, המשפט, המינהל והכלכלה, התחום החקלאי ותחום המעורבות והמודעות הציבורית.

- הבנת התפקיד המוביל של משרד החקלאות ופיתוח הכפר באימוץ והטמעת האסטרטגיה וארגז הכלים וגיבוש מסגרת מנחה פעילותו בהקשר זה.

מהלכים חשובים ומשמעותיים

כמה מילים עלינו. תיק פרויקטים היא חברה וותיקה ומובילה לתכנון וניהול תכנון של פרויקטים מורכבים. כבר קרוב לשלושה עשורים שאנו מובילים בגאווה מהלכים חשובים ומשמעותיים בעיצובה של מדינת ישראל, על שטחיה הבנויים והפתוחים, בתכנון פרויקטים עירוניים ובעיצוב המרחב הכפרי, לרבות אתרי מורשת עולם, אתרי תיירות, פארקים ושטחים פתוחים.

את החברה הקים כותב שורות אלה ובה פועלים כ- 20 אדריכלים, מתכנני ערים כלכלנים ואנשי מטה. לחברה רשת קשרים ענפה מול אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם בתכנון תשתיות הנדסיות, מומחי סביבה ונוף, מתכננים חברתיים, כלכלנים אורבניים ועוד. בין הישגינו הבולטים נמנים תוכניות אסטרטגיות ומנעד רחב של תוכניות פיתוח, תכניות סביבה ותוכניות מורשת. משרד תיק פרויקטים עורך ומקדם, בעת ובעונה אחת, עשרות תוכניות סטטוטוריות בכל רובדי התכנון - מהרמה המקומית ועד לרמת התכנון הארצית.

הכותב הוא מתכנן ערים מוסמך, מנכ"ל ובעלים של חברת תיק פרויקטים. בעל תואר בוגר (B.A) מהמחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל-אביב, ותואר מוסמך (M.Sc) מהפקולטה לארכיטקטורה, המחלקה לתכנון ערים ואזורים, בטכניון. בוגר סמינר בינ"ל בנושא תכנון וניהול פארקים לאומיים ושמורות טבע, מאוניברסיטת מישיגן, ארה"ב | www.tikproj.co.il

בחזרה למדור