השקעה במרלו"גים - הזדמנויות השקעה במרכזים לוגיסטיים