דירוגי מחוזות

תל אביב

מחוז תל אביב: "יצרנו מדיניות תכנונית אחידה בכל מרחב גוש דן"

תמהיל שמכיל כמות גדולה של דירות קטנות, התאמה לרשת התחבורה הציבורית העתידית, צמצום משמעותי של תקני החנייה, יצירת מרקם עירוני מגוון ועירוב שימושים. דניאלה פוסק, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז ת"א, מתארת את החזון התכנוני של הוועדה לעשור הנוכחי.

בניה בשכונת רמת שלמה, ירושלים

מחוז ירושלים: הפוטנציאל הנדל"ני רחוק ממימוש

תוכנית המתאר למחוז ירושלים שמה דגש על חיזוק הערים ירושלים ובית שמש, תוך מתן דגש על העיר ירושלים כבירת ישראל. עם זאת, בשנת 2019 אושרו לבנייה במחוז ירושלים רק 5,632 יחידות דיור חדשות. מתברר כי המחוז נמצא במקום האחרון בארץ עם מספר הדירות הנמוך ביותר שאושר לבנייה

חיפה

מחוז חיפה: איזון בין צרכי הבינוי והפיתוח לשמירת הסביבה

תוכנית המתאר מחוזית למחוז חיפה שמה לה למטרה לחזק את מעמדו של מטרופולין חיפה, תוך שמירה על עקרונות פיתוח בר-קיימא, עידוד תהליכי התחדשות עירונית וייעול ניצול הקרקע. לצד זה מיועדת התוכנית למניעת פרבור, הן בתחום המגורים והן בתחום התעסוקה