הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) אחראית לאיסוף, עיבוד ופרסום מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בישראל. מידע זה משמש את משרדי הממשלה לקביעת מדיניות, וכן לתכנון מגמות שונות במגוון תחומים.