ביטוח לאומי

המדינה מגוננת על אזרחיה במישור הכלכלי בעזרת מנגנון הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי מספק רמות שונות של הגנה במדינות שונות, וכך שונים גם המצבים המזכים בתשלום מהביטוח הלאומי.

סוגי המצבים הללו כוללים: אבטלה שלא מרצון (למשל, בשל פיטורין, תאונות עבודה, מחלה וכו'), אסונות משפחתיים כגון מות המפרנס במשפחה, נכות מלידה או עקב תאונה או מחלה.אסונות טבע, עוני, תשלומי פנסיה לאחר פרישה לגמלאות, חופשה בשל הריון או לידה, פגיעה בשל מלחמה או פעולות טרור.

במרבית המדינות בהן מונהג ביטוח לאומי, מדובר בביטוח חובה שהתשלום עליו מנוכה משכרו של העובד. במדינות אחרות הביטוח הלאומי מתבטא כחוק המסדיר את נושאי הביטוח בין השכיר למעבידו.