כלכלה ירוקה

מאז תחילת המאה ה-19 עם התפתחות התיעוש וגדילת ההשפעה האנושית על הסביבה, התפתחה בקצב מואץ החשיבה הסביבתית. בימינו החשיבה הסביבתית מתרכזת ביחסי הגומלין שבין האנושות לכדור הארץ ובין אדם לסביבתו הקרובה. למעשה זוהי האידאולוגיה המתהווה והמתחדשת של כל מי שעוסק בתחום הסביבה והאקולוגיה. חשיבה סביבתית כוללת בתוכה תפיסות רבות ומגוונות הקושרות בין כלכלה, חברה ושימור הטבע והסביבה.