משרד האוצר

משרד האוצר הינו משרד ממשלתי כלכלי הדואג לניהול, הקצאה ובקרה של כספי המדינה. משרד האוצר חולש על כל נושא התקציבים של משרדי הממשלה. באחריותו הכנת תקציב המדינה השנתי וחלוקתו בין משרדי הממשלה השונים. בנוסף אחראי משרד האוצר על ביצוע גביית מסים, ניהול הכנסות המדינה, קידום השקעות בארץ ובחו"ל, פיקוח על שוק ההון וקיום הקשרים הכלכליים של ממשלת ישראל עם ממשלת ארה"ב.