צינור מים מחוץ לבית מגורים
צינור מים מחוץ לבית מגורים צילום: חן גלילי

ההיגיון הכלכלי שמצביע על שאיבת היתר של דיווידנדים מתאגידי המים בעיריות

רישום הוצאות ריבית רעיונית על מקדמות מלקוחות מוביל לשיקוף כלכלי נכון יותר של ההכנסות, אך קודם לכן מגדיל את הוצאות המימון ■ במקרה של תאגידי המים שנמצאים בבעלות העיריות, המשמעות של אי־רישום כזה היא הצגת רווחיות גבוהה מדי שאיפשרה משיכת דיווידנדים ביתר ■ בראייה הצרכנית תעריפי הפיתוח גבוהים בהרבה ממה שאנו חושבים

אחת הלקונות המשמעותיות של החשבונאות עד כה היתה אי־הבאה בחשבון בדו"חות של הרכיב המימוני הגלום בתשלומים מוקדמים של לקוחות. לקונה זאת נסגרה בתחילת 2018 עם כניסתו לתוקף של תקן ההכנסות החדש (IFRS 15) שדורש רישום של הוצאות ריבית רעיונית בגין מקדמות מלקוחות. כתוצאה מכך, ההכנסה שתירשם בעתיד במקביל לאספקת המוצר או השירות תהיה גבוהה יותר, מאחר שהיא תכלול את ההתאמה שנרשמה בגין הריבית הרעיונית. אף שמדובר בקביעה כלכלית טריוויאלית, עד כה מרכיב של ערך נוכחי בתשלומים של לקוחות הובא בחשבון בדרך כלל רק במצבים ההפוכים, שבהם ניתן ללקוח אשראי ארוך טווח שאינו נושא ריבית. בהתאם לתקן החדש, במקרה של רכיב מימון...

לקריאת הכתבה המלאה
קנו מינוי
כבר יש לכם מינוי? התחברו