רוצים לדעת עוד? מילון המונחים של מאני טיים

המילים והמושגים הכלכליים ששומעים כל יום - מה הם אומרים; מדריך נלווה לצפייה במאני טיים

דפנה מאור
דפנה מאור
דפנה מאור
דפנה מאור

אגרות חוב/אג"ח, Bonds ,Debt - נייר ערך המהווה התחייבות לשלם חוב. המוכר לווה באמצעותו כסף מהמלווה, שקונה את האג"ח, ומקבל תשלומי ריבית קבועים. רוב האג"ח נקובות לתקופה קצובה שבתומה יש לפרוע את הקרן (הסכום עליו משלם המוכר את הריבית). אג"ח נסחרות לאחר מכירתן, ומחירן משתנה בשוק.

אינפלציה, Inflation - עלייה ברמת המחירים שמלווה בשחיקה של כוח הקנייה. היפר-אינפלציה - שיעור האינפלציה הולך וגדל ללא התייצבות.

אלפא, Alpha - ביצועים משוקללי סיכון של מניה - שבדרך כלל מחושבים על ידי ההפרש בין התשואה מההשקעה לבין התשואה מהשקעה במדד השוק הכללי.

בועה פיננסית, Financial bubble - מצב שבו נכסים מסוג מסוים נסחרים במחיר הגבוה בהרבה מהערך הכלכלי ההיסטורי או האובייקטיבי, והביקוש לנכס והמסחר בו מוגברים.

בטא, Beta - רמת הסיכון הנוסף של השקעה מסוימת בתיק השקעות, הנמדדת במתאם בין רמת התנודתיות של המניה לבין תנודתיות השוק כולו.

גלובליזציה, Globalization - תהליך שבו גדלים קשרים בין מדינות. בהיבט הכלכלי גלובליזציה מתייחסת לגידול בסחר הבינלאומי, מעבר עובדים בין מדינות ופעילות עסקית שעושות חברות מחוץ לגבולות ארצן.

הוצאה ממשלתית כמרכיב של התמ"ג, Government expenditure as % of GDP - הסכום שמוציאה ממשלה על רכישת מוצרים ושירותים, כולל תשלום שכר עובדים, קניית אמצעי לוחמה, בניית כבישים ועוד. תשלומי העברה, כמו קצבאות ביטוח לאומי או אבטלה, אינן נספרים בחשבונאות הלאומית תחת סעיף הוצאה ממשלתית.

הרחבה כמותית, Quantitative easing - המכונה בלשון עממית הדפסת כסף - היא הגדלת הכסף במחזור הכלכלי על ידי רכישה של נכסים פיננסיים מהמגזר הפרטי/הפיננסי על ידי הבנק המרכזי. המטרה: להציף את השוק בכסף זול שיועבר הלאה באשראי מהבנקים ויתמרץ את הכלכלה.

השקעה (כמרכיב של התמ"ג), Investment - רכישה או בנייה של משהו לצורך ייצור ערך עתידי: ציוד, מכונות, מבנים והכשרות. בניית בתים חדשים נמנית על השקעות, אולם השקעות פיננסיות - קנייה של ניירות ערך, למשל, אינה נמדדת בסעיף השקעות, אלא נחשבת כחסכון.

לונג, Long - קניית מניה לטווח ארוך, מתוך הערכה שנרוויח מעליית מחירה.

מאזן ממשלתי, Government balance - ההפרש בין הכנסות הממשלה (ממסים, מכירת משאבים, הכנסות מחברות ממשלתיות) לבין הוצאותיה. הפרש חיובי נקרא עודף תקציבי, הפרש שלילי נקרא גירעון תקציבי.

מאזן סחר (כמרכיב של התמ"ג), Trade balance - ההפרש בין שווי היצוא ממדינה לשווי היבוא אליה. יצוא כולל מוצרים ושירותים שמיוצרם במדינה ונמכרים במדינות אחרות.

מחזוריות כלכלית, Economic cycle - שינוי בפעילות הכלכלית שמתרחש על פני תקופה של חודשים או שנים, ונמדד בדרך כלל על פי קצב השינוי בתמ"ג. לפי התיאוריה הכלכלית המקובלת, יש מחזוריות של עלייה וירידה מדי כמה שנים.

מיתון, Recession - מצב שבו התוצר הכלכלי של מדינה רושם נסיגה במשך שני רבעונים רצופים. מיתון - כלומר הצטמצמות הפעילות הכלכלית - מביא בד"כ לגידול באבטלה ולירידה בכוח הקנייה של הצרכנים.

מכפיל רווח, P/E ratio - היחס בין מחיר המניה לבין הרווח למניה, המאותת עד כמה מחירה גבוה או נמוך ביחס לממוצע היסטורי או לחברות דומות אחרות.

מניה, Share, Stock, Equity - נייר ערך המהווה יחידת בעלות בחברה. רוכש מניה זכאי להשתתפות בדיווידנדים שמשלמת החברה (חלוקה של חלק מרווחיה) ואף לזכות הצבעה, באופן יחסי לחלקו במניות החברה.

ערך נקי גלום בבית, Home equity - ההפרש בין שווי הבית בשוק לבין החובות עליו. אם הערך הגלום שלילי, לבעלים אין תמריץ לפרוע את חובו.

פנסיה, רבדים Pension tiers - החסכון הפנסיוני מורכב משלושה רבדים: רובד ראשון הוא חסכון באמצעות הפרשה לביטוח לאומי של העובד והמעסיק. רובד שני הוא חסכון מהשכר, על פי חוק, הזכאי להטבות מס. רובד שלישי הוא חסכון עצמאי פרטי.

צמיחה כלכלית, Economic growth - מצב שבו התוצר הכלכלי של מדינה (תמ"ג) גדל משנה לשנה. כדי לקבל את הצמיחה הריאלית יש לנכות את קצב האינפלציה. במקרה של צמיחה איטית יותר מקצב גידול האוכלוסייה, התמ"ג לנפש יקטן.

צנע, Austerity - מדיניות הפוכה לתמריצים, בה תקציב הממשלה מקוצץ, והמסים עולים. המטרה: להקטין את החוב והגירעון ולייצב את המאזנים הפיננסיים של הממשלה.

צריכה פרטית (כמרכיב של התמ"ג), Consumer spending/Private consumption - סך ההוצאה של משקי בית בכלכלה. כולל מוצרים בני קיימא (מקררים, מכוניות), מוצרים מתכלים (מזון, חומרי ניקוי), שירותים (תקשורת, שירותים פיננסיים, חינוך). אינו כולל השקעות פיננסיות (כמו השקעה במניות).

ריבית קופון על אג"ח, Coupon - הריבית הנקובה שמוכר האג"ח (הלווה) מתחייב לשלם לקונה האג"ח (המלווה).

שורט, Short - הימור על ירידה במחיר ני"ע שנעשה באמצעות לקיחתו בהשאלה מגוף שמחזיק בו לטווח ארוך, מכירתו בשוק, וקנייתו בחזרה כשהמחיר יורד. ההפרש הוא הרווח של השורטיסט.

תמ"ג/תוצר כלכלי, GDP - המדד המקובל לגודל כלכלה הוא התוצר המקומי הגולמי: השווי הכולל של המוצרים והשירותים שמיוצרים בגבולות המדינה בשנה אחת. מרכיביו הם: צריכה פרטית, מאזן הסחר, השקעה והוצאה ממשלתית.

תמ"ג לנפש, GDP per capita - גודל התמ"ג המחולק למספר התושבים. במקרה שהאוכלוסייה צומחת מהר יותר מהתמ"ג, יקטן התמ"ג לנפש - סימן לירידה ברמת החיים. מקובל להשוות בין מדינות על בסיס השוואת כוח הקנייה (ppp) מכיוון שבמדינה בה רמת המחירים נמוכה, ניתן לקנות יותר תמורת פחות כסף.

תמריצים פיסקליים, Fiscal Stimulus - הגדלת תקציבים ממשלתיים להשקעה בתשתיות ויצירת עבודה כדי לעודד את הצמיחה, על פי תורתו של ג'ון מיינרד קיינס.

תעודת סל, ETF - ני"ע שמחזיק בבעלות על קבוצת מניות ונסחר בבורסה כמו מניה.

תקן הזהב, Gold standard - תקן הקובע שווי מסוים במשקל זהב לערך נקוב של מטבע. תקן הזהב הבינלאומי האחרון בוטל ב-1971 עם פרישת ארה"ב ממנו.

תשואה על אג"ח, Yield - התשואה השנתית של מי שקונה את האג"ח ומחזיק בה עד מועד פרעונה. ככל שמחיר האג"ח נמוך יותר ביחס למחירה הנקוב, התשואה גבוהה יותר. התשואה הנסחרת משקפת לעיתים את רמת הסיכון הנתפס של הלווה.

תשלומי העברה, Transfer payments - תשלומים שמעבירה הממשלה באופן ישיר לאזרחים באמצעות קצבאות למיניהן שלא תמורת עבודה או תפוקה כלכלית. תפקידם לבצע חלוקה מחדש של הכנסות האזרחים. הם נכללים בתקציב אולם לא בחישוב התמ"ג.

Fiat money - כסף שנקבע בצו השלטון מתוקף חוק מדינה או רגולציה, ואין לו ערך כלכלי משל עצמו (כמו למטבעות זהב).

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker