סין: שוק גדל של רכישות ומיזוגים

החברות הממשלתיות בסין נוהלו במשך שנים ללא אמות מידה כלכליות וללא שיקולי רווח. הדבר היחידי שיוצר בהן היה הפסדים. התקנות החדשות בסין מאפשרות כעת מיזוגים גם עם חברות ממשלתיות תחת מגבלות מיוחדות

גדעון וינשטוק
שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה


מאת עו"ד גדעון וינשטוק ועו"ד חמוטל בן בשט

נושא הרכישות והמיזוגים בסין הולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. מדובר כמובן בנושא רחב ומגוון ומאמר זה בא לתאר את התמונה הכללית ושם דגש על ההתפתחויות האחרונות בנושא.

כל פעילות עסקית של זרים בסין, כל מה שנכלל בקטגוריה של השקעה זרה ישירה FDI, חייבת ברישוי ואישור של הממשלה. מדי מספר שנים, מוציאה הממשלה הסינית מסמך רשמי שמכונה Catalog for Guiding Foreign Investment in Industries ובו מוגדרים תחומי פעילות המועדפים, המותרים, האסורים ואלה המותרים תחת מגבלות. ישנם תחומים אסורים לחלוטין כגון התעשייה הצבאית. דוגמה לתחומים אחרים - בתחום השירותים הרפואיים צורת ההתאגדות חייבת להיות JV ושיעור ההחזקות של השותף הזר מוגבל לגובה מסוים. תחומי פעילות מועדפים לעומת זאת נהנים מתמריצים שונים כגון הטבות מס. כל השקעה בה מעורב משקיע זר נכנסת לקריטריון של Foreign Investment Enterpris לא קשר לצורת ההתאגדות שנבחרה.

עד לפני כשנתיים רוב ההשקעות בסין נעשו בצורה של JV. ברוב המקרים הדבר נבע מדרישה חוקית או מהגבלה חוקית על הקמה של WOFE - Wholly Foreign Owned Enterprise, או מדרישה לסכום השקעה גבוה מאוד.

בשנים האחרונות ישנה נטיה של משקיעים בסין להתאגד ללא שותף סיני בצורה של WOFE. במקביל, המגבלות הגורפות על רכישת עסקים סינים הוסרו, אך טרם נעלמו. בכל נסיון רכישה של חברה סינית יש לערוך בדיקה נקודתית לגופו של עניין. כמו כן, ישנו גל גדול של משקיעים שרוצים מסיבות עסקיות או אסטרטגיות לערוך סדרה של שינויים מבניים בהשקעותיהם הקיימות או לרכוש אחזקות בהשקעות קיימות. גל זה אינו מוגבל למשקיעים זרים. חברות מקומיות מתמזגות או קונות זו את זו,

למרות ש-M&A מהווה מכשיר חיוני לפיתוח הכלכלה הסינית, מאז ומתמיד האקלים המשפטי בסין היה עוין כלפי עסקות M&A. האקלים הזה משתנה, על מנת לאפשר לכוחות השוק לפעול ולעודד השקעה זרה. כניסת סין ל-WTO מאיצה את התהליך, אבל הצורך הפוליטי והכלכלי של הממשלה לשלוט על סקטורים כלכליים מסוימים לא נעלם. סיבה נוספת של סין לעודד פעילות M&A היא התקווה שהשקעות והשתלטויות זרות יעזרו להחיות את סקטור החברות הממשלתיות המתמוטט.

על מנת לעודד פעילות M&A, סין מפתחת מסגרת משפטית בתוכה תתבצע פעילות זו. מספר תקנות בנוגע להיבטים שונים של עסקות M&A כבר תוקנו והסביבה המשפטית משתנה אבל המגבלות העומדות בפני יישום של עסקות M&A לא נעלמו.

החידוש העיקרי בתחום הוא תקנות שנכנסו לתוקף באפריל האחרון ומתייחסות לרכישה או מיזוג של חברות מקומיות ע"י משקיעים זרים. תקנות נוספות שנכנסו לתוקף בינואר 2003 מתייחסות לרכישות בהן מעורבות גם חברות ממשלתיות (SOE).

ישנם כעקרון ארבעה סוגי עסקות:

1) רכישת מניות של חברה מקומית והפיכתה ל-FIE. 2) בקשה של משקיעה זר להגדלת הון בחברה מקומית והפיכתה ל-FIE. 3) הסכם לרכישת נכסי חברה מקומית על ידי FIE. 4) רכישת נכסים מחברה מקומית על ידי משקיע זר על מנת להשתמש בנכסים אלה להקמת FIE.

שני הסוגים הראשונים נקראים רכישת הון והסוג השלישי והרביעי נקראים רכישת נכסים.

במקרה של רכישת הון, הישות החדשה יורשת את כל הזכויות והחבויות של חברת היעד. המשקיע הזר, חברת היעד, הנושים ובעלי עניין אחרים רשאים להתקשר בהסכם נפרד בנושא הקצאת הזכויות והחובות של חברת היעד. המגבלה העיקרית על הסכם זה היא פגיעה באינטרס הציבורי או באינטרס של צד שלישי להסכם.

במקרה של רכישת נכסים הזכויות והחובות אינן עוברות לישות החדשה.

אין אפשרות במאמר אחד לכסות את כל הנושאים הרלוונטיים לעסקות M&A. להלן נציג מספר נושאים הנראים לנו חשובים תוך שימת דגש מיוחד על התקנות החדשות.


שלבי טרום העסקה

אחת הבעיות הגדולות בעסקות M&A בסין היא הקושי הרב להעריך את שווי נכסי החברה ואת גודל ההתחייבויות שלה. הליכי גילוי נאות בסין הם הליכים מורכבים ומסובכים, במיוחד ברכישות של חברות ממשלתיות. רישום של אלמנטים רבים - כגון זכויות במקרקעין, תיקים תלויים ועומדים, זכויות משכון וערבון - כמעט ואינו נגיש בסין, או שהוא סובל מחוסר אמינות. הרישום החשבונאי רחוק לעיתים קרובות מסטנדרטים מערביים. לחברות סיניות רבות, במיוחד ל-SOE, מדיניות סודיות נוקשה וישנה נטיה להקשות על חשיפת חומר.

כתוצאה מכל אלה גם לאחר הליך של גילוי נאות המשקיע עדיין חשוף לחבויות נסתרות רבות. סיכון זה מוביל לדרישה של המשקיע לקבל לידיו ערבויות, לקבוע סעיפי פיצוי גבוהים ונוקשים ולקבל עירבון לפיצויים אלה. מנגנונים אלה אינם מוכרים לחברות סיניות רבות ולעיתים רבות השגת תנאים אלה מהווה אתגר של ממש.

במקרים רבים משקיע זר יעדיף לרכוש את הנכסים בהם הוא מעוניין בלבד, ובכך לפטור את עצמו מהליך ארוך ויקר של גילוי נאות ומסיכונים של חבויות נסתרות שעלולות להיחשף בעתיד.

לאור כל זאת הבדל זה בין רכישת הון לרכישת נכסים הוא מהותי במיוחד בשוק הסיני.


מגבלות על בעלות זרה

ישנם כללים ברורים לגבי שיעור האחזקה של משקיעים זרים בגופים שונים. אחזקה בשיעור נמוך מ-25% תוביל בדרך כלל לשלילת מעמד של FIE מהישות החדשה.

תקנות הרכישה אינן מציינות גובה אחזקה מקסימלי של המשקיע הזר בישות החדשה. מגבלות על גובה האחזקות בבעלות זרה מצוינות בתקנות נפרדות. בעלות זרה מלאה אסורה בסקטורים מסוימים. כמו כן, אם חברת היעד שייכת לסקטור בו נדרש רוב בבעלות סינית, גם הישות החדשה חייבת לעמוד בדרישות אלה.

בנוסף, משקיעים זרים מנועים מלרכוש חברות השייכות לסקטורים אסורים לזרים. לפני ביצוע עסקת M&A חשוב לוודא שהעסקה לא תוביל להפרה של אחת ממגבלות אלה.

כמו כן, על מנת ליהנות מהטבות המס לפחות 25% מהישות החדשה חייבים להיות בבעלות זרה.


הגבלים עסקיים

תקנות ה-M&A מכילות סעיפי שליטה לעסקות Offshore ולעסקות Onshore.

ברכישה או מיזוג של חברות מקומיות בידי משקיע זר, על המשקיע לדווח למשרד המסחר ול-State Administration for Industry and Commerce בכל אחד מהמצבים הבאים:

1) ההכנסות בסין של אחד המשתתפים (כולל חברות בת של המשקיע הזר) עולות על 1.5 מיליון RMB בשנה. 2) במהלך השנה האחרונה בוצעו מעל 10 רכישות של ישויות בתחומים קרובים. 3) נתח השוק בסין של אחד המשתתפים טרם הרכישה היה 20% או יותר (כולל חברות בנות של המשקיע הזר) 4) נתח השוק בסין של הישות החדשה יהיה 25% או יותר (כולל חברות בת של המשקיע הזר)

במקרה שמשרד המסחר או SAIC סבורים כי בעקבות הרכישה השוק יסבול מריכוזיות יתר, התחרות החופשית תפגע או שתהיה פגיעה באינטרסים של הצרכנים, ייערך שימוע (hearing).

תקנות דומות נקבעו לרכישה או מיזוג של חברה זרה.


קביעת מחיר העסקה

בתקנות ישנה התייחסות לנסיבות בהן הצדדים לעסקת M&A אינם חופשיים לחלוטין בקביעת מחיר העסקה. במקרים כאמור המחיר חייב להתבסס על הערכה שנקבעה על ידי גוף שמאות. במקרים אלו מחיר נמוך בצורה משמעותית מהשמאות אסור. ככלל, באותם מקרים מחיר העסקה לא יחרוג ב-10% מהשמאות.

במקרים כאמור, אם העסקה כרוכה בשינויי בעלות הנובעים מהשקעה או מהעברת נכסים בבעלות המדינה, רשויות המסחר צריכות לאשר או לרשום את תוצאות השמאות, הכל לפי אופי הפרויקט.


פרוצדורה

אם חברת היעד היא חברה פרטית בע"מ, בעלי המניות צריכים לאשר את הרכישה פה אחד. אם החברה היא Joint Stock Limited Company, האסיפה הכללית של בעלי המניות צריכה לאשר את הרכישה. יש לצרף להחלטות את הסכם הרכישה או הבקשה להגדלת הון. כמו כן, ישנה התייחסות בתקנות לצורך להבטיח את מעמדם של עובדי החברה ולצרף תוכנית להעברת עובדים.

כאשר זכויות שליטה בישות החדשה עוברות לידי משקיע זר, בעל האחזקות החדש והישות החדשה חייבים להציג תוכנית שתבטיח את המשך העסקת עובדי הישות. במקרים מסוימים התוכנית חייבת לקבל את אישור העובדים.

בשני סוגי הרכישה (בעלות או נכסים) יש לקבל את אישור משרד המסחר (הגוף החדש שמחליף את MOFTEC) או רשות ההשקעות הזרות המקומית. ככלל, אם "סכום ההשקעה הכולל" (הון רשום והלוואות מותרות) של ה-FIE החדש עולה על 30 מיליון דולר אמריקאי, יש לבקש את האישור ממשרד המסחר.


סיכום

חברות בינלאומיות עורכות שינויים מבניים לעיתים מזומנות על מנת להגדיל את היעילות והרווחיות שלהן. שינויים מבניים אלה מושגים לעיתים קרובות באמצעות עסקות M&A, אולם הם יעילים רק אם ניתן לבצע אותם במהירות ובאמצעות הליכים אמינים. דרישות אלה של עסקים בינלאומיים מתנגשות עם מדיניות הכלכלה הריכוזית של סין בכלל ועם השליטה ההדוקה על השקעות זרות בפרט.

החקיקה בנושאי M&A בשנים האחרונות משקפת את שינויי המדיניות הכלכלית בסין. הצורך של סין בהשקעות זרות והמחויבויות שהיא קיבלה על עצמה עם כניסתה ל-WTO ימשיכו לדחוף את סין למבנה כלכלי העולה בקנה אחד עם הדרישות של עסקים בינלאומיים. בתחום הרכישות והמיזוגים אחד התחומים המושפעים ביותר מכניסת סין ל-WTO הוא ההסרה ההדרגתית של ההגבלה על שיעור ההשקעה של זרים בתעשיות שירותים שונות ובפרט תעשיות הטלקומוניקציה, הביטוח והבנקאות.

תחום חשוב נוסף הוא תחום ההפצה. פתיחתו תרחיב את תחומי העיסוק המותרים למשקיעים זרים בעיקר בתחום הקמעונות.

שינויים אלה יגדילו את שוק ה-M&A בסין לחברות סיניות וזרות כאחת. המסגרת החוקית הנוכחית מאפשרת למשקיעים זרים לרכוש חברות סיניות (כולל חברות ממשלתיות), חברות זרות ולערוך שינויים מבניים באחזקות שבבעלותן. יצירת אשכול חברות אינה מותנית יותר בהקמת חברת אחזקות ושוק ה-M&A בסין גמיש יותר מבעבר. אף חקיקה נוספת שתבהיר את אותם נושאים שנותרו פתוחים צפויה להתבצע בתקופה הקרובה.

כמו בכל העולם, גם בסין עסקת M&A כפופה לשיקולי מימון, מטבע זר, מיסוי, קניין רוחני וביטוח. כל אחד מתחומים אלה מחייב בדיקה פרטנית ומיוחדת בסביבה העסקית המורכבת של סין.


חברות ממשלתיות SOE

אחד האתגרים הכלכליים הגדולים בסין הוא מצב החברות הממשלתיות State Owned Enterprises. בעוד שהתוצר של חברות פרטיות בסין בין השנים 1991-1997 גדל ב-71% לשנה בממוצע, ושיעורי ההעסקה גדלו בקצב של 41% לשנה - המצב בחברות הממשלתיות שונה לחלוטין.

חברות אלה נוהלו במשך שנים ללא כל אמות מידה כלכליות וללא שיקולי רווחיות. הדבר היחידי שיוצר בהן היה הפסדים וחברות ממשלתיות רבות הן בעצם חדלות פירעון. המפעלים והציוד ישנים ומיושנים. חברות אלה איבדו את יכולתן לייצר אולם הן ממשיכות להעסיק אלפי עובדים אותם קשה מאוד לפטר מסיבות חוקיות ומעשיות כאחד.

הממשלה הורתה לבנקים להקצות אשראי שישמש לבנייה מחדש של החברות הממשלתיות, אבל בכך אין די. צעד נוסף שנקטה הממשלה היה ביזור ההנהלה של חברות ממשלתיות לרמת הפרובינציות והרשויות המקומיות. צעד זה הוביל לפיטורים נרחבים ובאזורים כמו צפון סין, בהם למעלה ממחצית האוכלוסייה מועסקת על ידי הממשלה, הדבר הגיע לכלל משבר.

התקנות החדשות מאפשרות לערוך עסקות M&A גם עם SOE אולם לרכישת חברות ממשלתיות נקבעו פרוצדורות מיוחדות.

כאשר השינויים המבניים נובעים מהעברת הבעלות בחברה מהמדינה למשקיע, שיטת בחירת המשקיע המועדפת היא הצעת מחיר במכרז פתוח. לאחר מכן יש לפנות בבקשה לאישור השינויים המבניים לרשויות המסחר והכלכלה. אם כתוצאה מהרכישה עלול להיווצר מונופול או פגיעה בתחרות הוגנת ייערך שימוע (hearing).

העסקה צריכה לקבל אישור גם מה-State Council, מהממשלה, מרשויות המימון או מחברת האם, הכל בהתאם למקומה בהיררכיה של חברות ממשלתיות. כמו כן יש לקבל את אישור משרד המסחר או רשות ההשקעות הזרות המקומית, בהתאם לגודל ההשקעה וקריטריונים נוספים.

עו"ד גדעון וינשטוק הוא שותף בכיר במשרד וינשטוק זקלר ושות' ועוסק בעיקר בתחום דיני חברות והיי-טק. כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה הנסמכת על תוכן המאמר דלעיל. הכותב והמערכת אינם נושאים בכל אחריות שהיא כלפי קוראי האתר או משתמשיו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker