ועדת הכספים בדיון הלילי שבו אושר
חוק מיסוי דירה שלישית
מס דירה שלישית