אנשים משתמשים בסמארטפון, כשברקע הלוגו של סנאפצ'ט
סנאפצ'ט