האוהל דופלקס, שדרות רוטשילד, מחאת הדיור
מחאת הדיור