אירופה, הפגנה מול הבנק האירופי המרכזי, יורו עמ' 16
גוש היורו