מנכ"לית הביטוח הלאומי, אסתר דומיניסיני
אסתר דומיניסיני