שקל, שקלים, כסף, מט"ח, שטרות, מטבעות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה