תלונה הוגשה למשטרה בצ'ילה על גניבת כספים
שכר בכירים