לבנות זה מאוד קשה, להרוס אפשר בהינף יד. לני רקנאטי
לני רקנאטי