יד של אדם אחד מעבירה ליד של אדם אחר שטר של דולר
גיוס הון