דומיניק שטראוס קאהן מובא למעצר
דומיניק שטראוס קאהן