נוחי דנקנר, שרי אריסון, יצחק תשובה, עידן עופר
ריכוזיות