פרופ' אהוד מניפז
ראש צוות מחקר היזמות הגלובלי בישראל
  חבר הועדה העולמית של מחקר היזמות הגלובלי
  יו"ר מייסד מרכז עירא לעסקים, טכנולוגיה וחברה אוניברסיטת בן גוריון
  מופקד הקתדרה ליזמות ע"ש אייב וסול קרוק,
אוניברסיטת בן גוריון

קרדיט - רמי חכם
אהוד מניפז