התנאים החדשים של עובדי דיסקונט: תוכנית פרישה מרצון ומקדמה לתוספת שכר

בהנהלה מעריכים כי ההסכמים יביאו לחיסכון של בין 160-180 מיליון שקל

שתפו בפייסבוק

קצת פחות מחצי שנה לאחר שנכנס לתפקיד מנכ"ל קבוצת דיסקונט ואייש את ההנהלה באנשים חדשים, מגיע ראובן שפיגל להסכמות ראשוניות עם וועד העובדים המיליטנטי של הבנק בראשות ריקי בכר - הנוגעות לכל הקשור להסכמי העבודה ותנאי השכר בבנק.

ריקי בכר, יו"ר ועד עובדי דיסקונטצילום: קידר ניר

דירקטוריון דיסקונט, בראשות יוסי בכר, אישר היום שורה של הסכמים חדשים, במסגרתם הגיע הבנק להבנות עם העובדים לגבי תנאי השכר עד לאפריל 2013. ההסכם מתייחס למספר סעיפים, בהם חתימה על הסכם שכר לשנים 2011-2012 עם כל עובדי הבנק, לפיו יקבלו מקדמה על חשבון תוספת שכר בשיעור של 6.5% בממוצע לשנתיים הקרובות, החל מינואר 2012. עד כה היו נהוגים בבנק הסכמי "הטייס האוטומטי", אשר כללו תוספת שכר שנתית של כ-5% מדי שנה - בהשוואה לתוספת שנתית ממוצעת של 5% לשנה, כפי שמקובל כיום במערכת הבנקאית.

כמו כן, מציינים בדיסקונט כי השלמת תוספת השכר (באם תהיה) תידון לאחר פרסום הדו"חות הכספיים של הבנק לשנת 2012 - כלומר רק החל מאפריל 2013. כמו כן תשולם תוספת בגין שנת 2009 לעובדים בדרג פקידים בשיעור של 0.75% החל מ-1 בינואר 2011, וכן יישמר סטטוס-קוו בעניין עד ל-1 באפריל 2013.

בנוסף לכך, הודיע דיסקונט על הסכם העסקה חדש המגדיר מסלולי קריירה ותקרות שכר בבנק עבור העובדים שיחלו לעבוד בבנק החל מתחילת 2012. למעשה מדובר בעיקר בהסכם עדכון דרגות, שלבים וקביעת תקרות שכר לעובדים חדשים במעמד של עובדים "מן המניין" - דבר שלא היה קיים עד כה בדיסקונט.

ההסכם שהושג מתייחס גם להסדר פנסיה לכלל עובדי הבנק, כך שלראשונה בתולדות הבנק סוכם על החלה של הסדר פנסיה על עובדים חדשים ועל עובדים ותיקים שיבחרו בכך.

בנוסף לכך, סוכם על הארכת תוקף חוקת העבודה עד סוף בדצמבר 2016. עוד סוכם כי יקוצרו הליכי יישוב חילוקי דעות בין הצדדים לחוקת העבודה.

במקביל להסכמי השכר אישר דירקטוריון הבנק עקרונות לתוכנית פרישה מרצון של עד 500 עובדים, בעלות של עד 500 מיליון שקל - מתוך סכום זה דיסקונט יישא בעלויות של כ-400 מיליון שקל במהלך שנת 2011, עם אופציה להגדיל את התוכנית ואת ההוצאות בכ-100 מיליון שקל נוספים. מדובר בתוכנית שתחל ברבעון האחרון של 2011, ותתפרס על פני מספר חודשים. תנאי התוכנית יובאו לאישור הדירקטוריון ביולי 2011.

דירקטוריון הבנק אישר הסכמים נוספים, המתייחסים בין השאר לנושא הסבת חלק מעובדי מיקור חוץ, בהיקף של עד 400 עובדים, לארעי בתחום המחשוב - כלומר, עובדים המועסקים כיום על ידי חברות חיצוניות, יוסבו למעמד של עובדים ארעיים בתחום המחשוב בתנאים מיוחדים. זאת, עד לתקופה מקסימלית של 7 שנים. בתום תקופה זו תיבחן מועמדותם להיכלל כעובדים מן המניין.

עוד הושג גם הסכם פדיון חופשה, המעניק אפשרות לפדות חופשות צבורות והקטנת מספר ימי החופשה שניתן יהיה לצבור בעתיד, של לא יותר מ- 50 יום בשנה. הצדדים הגיעו להבנות גם לגבי הסכם קיצור תקופת העסקת עובדים במעמד ארעי - תקופת העסקתם תקוצר מ-5 שנים לשנתיים. עוד סוכם על קיצור תקופת הניסיון של עובדים מן המניין לשנה. שני העדכונים יחלו בינואר 2012. כמו כן, העסקת עובדים ארעיים בתפקידי כספרות ובנקאות ישירה תקוצר לתקופה של עד 5 שנים.

הנהלת דיסקונט מעריכה כי הסכם השכר לשנים 2011-2012, הסכם פדיון החופשה והסבת חלק מעובדי מיקור החוץ יביא לחיסכון כולל שבין 160-180 מיליון שקל בשנים 2011-2012. תוכנית הפרישה צפויה לפי דיסקונט להביא לחיסכון נוסף שבין 100-150 מיליון שקל בשנת 2012, כשחלק מההסכמים יביאו לחיסכון הדרגתי בהוצאות השכר, בטווח הארוך.

יוסי בכר ציין אתמול בעקבות ההסכם: "היום הושלם צעד משמעותי נוסף בתהליך השינוי שאנו מובילים בדיסקונט. ההסכמים משקפים 'רוח חדשה' של שיתוף פעולה במערכת יחסי העבודה בבנק, מתוך הבנה שרק בגישה זו נוכל להגיע למעמד מוביל בבנקאות המקומית. הנהלת הבנק, בראשות ראובן שפיגל, ונציגות העובדים, בראשות ריקי בכר, עשו מאמץ עילאי כדי להגיע להסכם, שבו נשמר האיזון המתחייב בין שיפור הביצועיות והאפקטיביות התפעולית של הבנק לבין השמירה הבלתי מתפשרת על מעמדם וזכויותיהם של עובדיו".

"דירקטוריון הבנק הביע את הערכתו הרבה לכל המעורבים במשא ומתן על העבודה המאומצת ועל תוצאותיה", הוסיף שפיגל. "ההסכמים הושגו מתוך אמון הדדי, אחריות ומחויבות של כל הצדדים לעתיד הבנק. ההסכמים מהווים פריצת דרך בתחום יחסי העבודה בבנק דיסקונט, שמפירותיה ייהנה הבנק שנים רבות".

"כדי שהתוכניות שלנו לשנים הבאות ייצאו אל הפועל ללא חישוקים ומגבלות, היה חשוב לנו להגיע להסכמות עם העובדים", אמר עוד. "ההוצאות שצפויות לנו נלקחו בחשבון לגבי עמידה ביעד של שיעור הלימות הון הליבה של 7.5% עד סוף 2011, ובאמצעות המהלכים שבצענו ונבצע נעמוד בזה".

כשנשאל שפיגל מתי תשתנה האסטרטגיה בבנק של האטה במתן האשראי, הגורמת להקטנת חלקו בנתח שוק בכדי לא להגדיל את נכסי הסיכון הדרושים לריתוק לשם כך, ויחזור להתחרות עם הבנקים האחרים, השיב שפיגל כי :"אנחנו מטפלים בבעיות היסוד החשובות שיש לבנק. את התוצאות הללו נראה במהלך השנים הקרובות, שבהן נהיה יותר אגרסיביים ונחזור לתחרות מול הבנקים האחרים".

ריקי בכר, יו"ר הועד הארצי, אמר בתגובה: "הגענו למערכת הבנות עם ההנהלה בכל הבעיות שהטרידו אותנו. ההסכמים יאפשרו לנו לחזק את הבית שלנו - בנק דיסקונט, ולשמור על עתידנו כעובדים".

ציון שמע, ראש חטיבת עובדי הבנקים בהסתדרות אמר: "ההסכמים מהווים ברכה לעובדים ולבנק, תוך שמירה על זכויות העובדים והבטחת הצלחתו של הבנק".

תגובות להסכם השכר

יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר בכלל פיננסים ברוקראז', קובע כי הסכם העובדים בדיסקונט הינו הסכם חשוב מאוד עבור הבנק, ויתווה את הדרך קדימה לפריצת דרך לבנק שנסחר כיום במכפיל הון 0.67. לדבריו של בן זאב, שני האתגרים המרכזיים של הבנק היו התייעלות ושיפור הלימות ההון של הבנק.

לדברי בן זאב, שילוב שני הצעדים של פרישה מוקדמת וקביעת מגבלות לעליית שכר עתידית היא הדרך של הבנק להתייעלות ושיפור בהלימות ההון. בעתיד הצעדים שנקבעו בהסכם יביאו בסעיף זה לבנק חסכון כולל של 160-180 מיליון שקל, בשנים 2011-2012.

יחס הון ליבת הבנק עמד בסוף רבעון ראשון על 7.7%. בן זאב מעריך שהכרזת הבנק על הפרשה של  400-500 מיליון שקל בסוף השנה היא איתות לכך שהלימות ההון בסדר והבנק עומד בדרישות הרגולטוריות, ולדעתו דיסקונט עשה זאת  דרך הקטנה וטיוב של נכסי הסיכון באופן המשפר את יחסי ההון.

על רקע ההודעה דארן שאו, ראש מחלקת המחקר של UBS ישראל, העלה את המלצתו לבנק דיסקונט לדרגת קנייה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker