עובדים בהייטק

מעלית

אחרי שהחברה מבצעת אקזיט, הסכמי ההעסקה נותרים בתוקף והעובדים שומרים על רצף זכויות ממועד תחילת העסקתם בחברה הנרכשת

עורכי הדין שרון אמיר ומיטל צימברג לדרמן