ריח הבחירות מגביר את התיאבון

לוגו הארץ
הארץ
לוגו הארץ
הארץ

מאת צבי זרחיה

בכינוס פוליטי של סיעת הליכוד שנערך שלשום, העריך ראש הממשלה אריאל שרון, כי הבחירות לכנסת ייערכו הפעם במועדן, כלומר רק בנובמבר 2003; אלא שבכנסת עצמה ההערכות מעט שונות: חברי הכנסת "מריחים" את הבחירות, ומתחילים להיערך לאפשרות שהן יוקדמו, וייערכו כבר בנובמבר 2002 או בתחילת 2003.

כך למשל, הכריז בסוף השבוע שעבר בנימין בן אליעזר, בטקס הכתרתו ליו"ר מפלגת העבודה, כי יש לפעול להקדמת הבחירות ל-2002; הוא אף החל להכין בפועל את מפלגתו לאפשרות זו.

גם יו"ר ועדת הכספים, ח"כ יעקב ליצמן (יהדות התורה), קרא בשבוע שעבר להקדים את הבחירות, בשל התוכנית, שככל הנראה לא תמומש, להקפיא את חוק משפחות ברוכות ילדים. יו"ר ש"ס, השר אלי ישי, הכריז שלשום כי מפלגתו אינה מעוניינת בבחירות מוקדמות, אבל תהיה מוכנה לקיימן אם זה מה שיידרש כדי למנוע פגיעה בחלשים.

"ריח הבחירות", כצפוי, רק מגדיל את תיאבונן של הסיעות לקראת חלוקת עוגת התקציב; אם תקציב 2002 יהיה אכן התקציב האחרון שתאשר הכנסת לפני הבחירות, הרי שעליהן להציג בו הישגים עבור קהלי היעד שלהן.

מפלגת העבודה תנסה בוודאי לזקוף לזכותה את המאבק על חוקי הנגב, שבינתיים לא ברור כיצד יסתיים; אם שכר הלימוד באוניברסיטאות לא יועלה, ואם ייפתר המשבר עם הנכים, תייחס העבודה לעצמה גם את אלה.

יהדות התורה וש"ס יזקפו לזכותן את המאבק על אי הקפאתו של חוק משפחות ברוכות ילדים, וגם את היענותו של שרון לתביעת יהדות התורה, להכניס את ההעברות התקציביות למוסדות הדת לבסיס התקציב.

בש"ס בכלל טוענים שאת מרבית דרישותיה מאמץ שרון: לפני חצי שנה, מזכירים שם, תבע אלי ישי לקבוע גירעון של 3% בתקציב, ובסופו של דבר נענה; הוא היה גם זה שדרש להטיל מלווה ביטחון על בעלי ההכנסות הגבוהות, וכעת מדברים באוצר על היטל מיוחד על העשירים; וגם הודעת שרון אתמול, כי סיכם על הקמת ועדה לרפורמה במיסוי, הולמת את דרישת ישי להקל את הנטל על השכבות החלשות. חברי סיעת ש"ס מעריכים כי בקרוב תזכה המפלגה להישגים תקציביים נוספים, באמצעות הגדלת תקציבי המשרדים שבראשם עומדים נציגיה; אחרת, מאיימים שם, לא תוכל הסיעה לתמוך בתקציב.

עמיר פרץ, שיתמודד בקרוב על כהונה נוספת כיו"ר ההסתדרות, יוכל להציג בפני בוחריו הפוטנציאליים את התנגדותו לתקציב כנסיון להגן על השכבות החלשות; לפרץ אין הרבה מה להפסיד מעזיבה אפשרית של סיעתו את הממשלה, עזיבה שהוא מרבה באחרונה לאיים בה - הסיעה אמנם תאבד את כיסאה בממשלה, אבל עליו הרי בכלל יושב שמואל אביטל, לא פרץ.

באופן פרדוקסלי, או אולי לא, המפלגה שתתקשה להציג לבוחריה "הישגים תקציביים" היא דווקא הליכוד; נציגי המפלגה בכנסת לא השכילו לגבש מבעוד מועד עם ראש הממשלה רשימת דרישות, שהיענות להן תסייע למפלגה להציג הישגים כאלה.

במאבק על חוקי הנגב היה חלקה של הליכוד, לפחות כפי שהשתקף בכלי התקשורת, שולי למדי; ח"כ ישראל כץ, מיוזמי חוקי הנגב, כמו גם יו"ר הקואליציה זאב בוים וח"כים אחרים, תבעו באחרונה שלא להקפיא את חוקי הנגב, אבל לא יזמו מהלך שיאלץ את שרון לעשות כן. כדי שלא להביך את ראש הממשלה, נמנעה סיעת הליכוד, בניגוד לסיעת העבודה, מקבלת החלטה לפיה לא תתמוך בביטול החוקים.

לפני כמה חודשים גם הציעו כמה חברי כנסת מהסיעה להכיר ביישובי השטחים כיישובי קו עימות, הכרה שהטבות כלכליות רבות בצדה, ולפעול להכרה בתשלום הריבית על המשכנתאות לצורכי מס; אלא שלנוכח המשבר במשק, ספק אם הם יתעקשו על יישום דרישות אלה.

נראה, אם כן, כי אריאל שרון יצטרך להוציא לא מעט כסף כדי להעביר את התקציב, אבל ב"קרדיט החברתי" יתחלקו דווקא הסיעות האחרות.

שרון מחכה

בכנסת מעריכים כי עיתוי הודעתו של שרון על הרפורמה במס אינו מקרי, וקשור ברצונו לאשר בקרוב את התקציב במליאת הכנסת.

הכרזתו מאתמול עשויה לטרוף את הקלפים של חברי הכנסת והסיעות שכבר הכריזו כי התקציב פוגע בשכבות החלשות; לפי שעה אמנם, לא ברור עדיין מתי תיושם הרפורמה ובכמה בדיוק תגדיל את שכרם של בעלי ההכנסות הנמוכות, אבל ההודעה בוודאי תסייע לשרון לגייס את תמיכתן של ש"ס, יהדות התורה, וגם כמה חברי כנסת מהליכוד ומהעבודה במאבקים הפרלמנטריים שעוד נכונו לו עד אישור התקציב.

כמו כן אמר אתמול שרון, כי הוא נחוש בכוונתו להקפיא את חוקי הנגב; ביטול החוקים, אמר, לא היה החלטה קלה, אבל הוא אינו מתכוון לשנותה. הודעה זו מנוגדת למגעים שמנהל בימים האחרונים שר האוצר עם מפלגת העבודה, על הכנסת שינויים בחוקים אלה.

בכירים בליכוד אמרו אתמול כי שרון אכן תובע להקפיא את חוקי הנגב ואת חוק משפחות ברוכות ילדים, הואיל והוא חושש שאישורם יפגע במנהיגותו הכלכלית; עם זאת, הם מודים כי שרון ישמח אם תוצג בפניו "חבילת צעדים" שזוכה לתמיכת רוב חברי הכנסת.

להערכתם, אם היקף הקיצוץ בתקציב (6.15 מיליארד שקל) יישמר, עשוי שרון להסכים בסופו של דבר רק לצמצם את חוקי הנגב ואת חוק משפחות ברוכות ילדים. גם הוא יודע שאחרת יהיה לו קשה מאוד לגייס רוב בעד התקציב, ולשמור על שלמות הממשלה.

ליצמן מתכונן

לאחר שהסכים להפשיר את התקציבים למשכנתאות והחל שוב, לאחר חודשיים, לבצע העברות תקציביות למשרדי הממשלה השונים, ממשיך יו"ר ועדת הכספים, יעקב ליצמן, לטפל באטיות מפתיעה בבקשות האוצר בוועדה.

בשבוע שעבר סיכם ליצמן עם יו"ר ש"ס אלי ישי, כי הצעת הקיצוץ החדשה בתקציב תובא לוועדה רק לאחר 1 בינואר 2001, כדי להוכיח לממשלה שהוועדה אינה חותמת גומי. עכשיו הוא גם לא מזדרז לאשר את התקציב המעודכן, למרות בקשת שר האוצר, שהכנסת תאשר אותו בתוך שבועיים. הצעת הקיצוץ, אגב, כלל לא הוגשה בינתיים לוועדה.

ליצמן גם נמנע מלהעלות על סדר יומה של הוועדה את פניית שר האוצר להקפיא את החוק המאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף; החוק, שעלותו לתקציב המדינה היא כ-300 מיליון שקל, נכנס באמצע השבוע לתוקף, למורת רוחו של סילבן שלום.

הסיבה לאטיות המיוחדת שבה מטפל ליצמן בבקשות האוצר היא הנתק בינו לבין שר האוצר שלום, נתק שלא מאפיין בדרך כלל את היחסים בין שרי אוצר ויושבי ראש ועדת הכספים.

בעבר, היו נפגשים שני בעלי התפקידים בכל יום חמישי, ומתאמים את הגשת בקשות הממשלה לוועדה, ואת האופן שבו תושג תמיכת הח"כים בהן. ליצמן ושלום, לעומת זאת, אינם מרבים לשוחח זה עם זה, פגישה ביניהם לא התקיימה כבר זמן רב.

אף שבאוצר אומרים שאין לכך שחר, ביהדות התורה חושדים ששלום מתכנן להעביר לוועדת הכספים את מרבית סעיפי חוק ההסדרים, כולל אלה המקפיאים את החוקים הפרטיים, ואח"כ להדיח את ליצמן מתפקידו כיו"ר הוועדה, אם יתנגד לכך. להערכת בכירים במפלגה, מטרת התוכנית להגיש לוועדת הכספים את הקפאת החוקים הפרטיים ואז להחליף את ליצמן, היא להקל על הממשלה להעביר את הקפאות החוקים הפרטיים; לדעתם, בממשלה מאמינים כי יהיה להם קל יותר להיאבק מול ליצמן ולהדיחו, מאשר להדיח את כל יושבי הראש של הוועדות האחרות, המבקשים לדון בהצעות להקפיא את החוקים הפרטיים.

בינתיים, בכל מקרה, פיתח ליצמן "ציר עוקף שר אוצר"; הוא מרבה להיפגש עם אריאל שרון, ועם מנכ"ל משרדו, אביגדור יצחקי. לחלק מהישיבות הללו מוזמן גם מנכ"ל משרד האוצר, אוהד מראני. ביהדות התורה מקווים כי יהיה זה שרון שימנע בסופו של דבר את הפגיעה בליצמן, מחשש ליציבות הקואליציה.

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?