אמיתי זיו
האקר
צילום: אליחי וידל
אמיתי זיו

על סדר היום