רותי לוי
רותי לוי
יובימו מייסדים
מייסדי יובימו (מימין לשמאל): גלעד אמיתי,עודד פונטש, רן בן יאיר ואודי גרף צילום: Yossi Zwecker
רותי לוי
רותי לוי

על סדר היום