עירד עצמון שמאייר
עירד עצמון שמאייר
אסף פלד, מנכ"ל מדיה מינוט, ובועז דינטי מקרן קומרה
אסף פלד, מנכ"ל מדיה מינוט, ובועז דינטי מקרן קומרהצילום: אייל טואג
עירד עצמון שמאייר
עירד עצמון שמאייר