רותי לוי
רותי לוי
מייסדי איידוק
מייסדי איידוק (מימין לשמאל): גיא ריינר, אלעד וולך ומיכאל ברגינסקיצילום: גיא שרייבר
רותי לוי
רותי לוי

על סדר היום