אלירן רובין
אלירן רובין
רועי רוזנפלד, סמנכ"ל מוצר )עומד שני משמאל( ולהט אבו, סגן נשיא מחקר ופיתוח )יושב שני
משמאל(, ועובדי החברה במשרדים בהרצליה פיתוח
רועי רוזנפלד, סמנכ"ל מוצר (עומד שני משמאל) ולהט אבו, סגן נשיא מחקר ופיתוח (יושב שני משמאל), ועובדי החברה במשרדים בהרצליה פיתוחצילום: ללא קרדיט
אלירן רובין
אלירן רובין