רפאלה גויכמן
רפאלה גויכמן
רוכבים על אופניים בתל אביב
רוכבים על אופניים בתל אביבצילום: אייל טואג
רפאלה גויכמן
רפאלה גויכמן