רפאלה גויכמן
רפאלה גויכמן
יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף
יו"ר ועדת העבודה והכלכלה, ח"כ אלי אלאלוף
רפאלה גויכמן
רפאלה גויכמן