רפאלה גויכמן
רפאלה גויכמן
עו"ד אלון בכר, ראש רמו"ט (הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע) במשרד המשפטים
עו"ד אלון בכר, ראש רמו"ט (הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע) במשרד המשפטיםצילום: עופר וקנין
רפאלה גויכמן
רפאלה גויכמן