ריבית של 25% בשנה: מלכודת המינוס של בנק הדואר לעשרות אלפי ישראלים

בנק הדואר הממשלתי מעניק אשראי בניגוד לחוק - וגובה ריבית גבוהה מהמותר, בכסות של "עמלה" ■ בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד הבנק מגלה כי השירות נתמך פיננסית, ללא מכרז, על ידי חברה בבעלות עבריין - ש"עקץ" בעבר את הדואר

תיבת דואר לא פעילה

בנק הדואר מספק לכאורה שירות לא חוקי של מתן אשראי, בריבית גבוהה מהמותר בחוק, באמצעות גוף חיצוני המוחזק ומנוהל בידי אדם שהורשע בעבירות של זיוף מסמך וקבלת דבר במרמה, שעקץ את הדואר בעבר — כך עולה מבקשה לתביעה ייצוגית שהגיש ביוני 2017 משרד עורכי הדין שטייף, עברון, סידס, בורכוב ושות', נגד חברת דואר ישראל והחברה הבת בנק הדואר. לפי הבקשה לייצוגית, ספק אשראי זה לא נבחר במכרז, כמתחייב מחברה בת של חברה ממשלתית, ואין לו בכלל רישיון לספק אשראי.

תגובות