שם מספר הקשרים השקעות חדשות (2010-15) מקושרים קבוצה