TheMarker

רוצים להגדיל את החיסכון לפני שהשנה נגמרת?

מהרו להפקיד לקופת גמל להשקעה

לפני כשנה התחוללה מהפכה בשוק מוצרי החיסכון: המדינה השיקה את קופת הגמל להשקעה כך שהיום כל אחד יכול לחסוך, ליהנות מנזילות ומהטבת מס משמעותית. קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון לכסף הפנוי שלכם בכל דרך שתבחרו. לפנסיה או לטווח הבינוני, לילדים או לעצמכם, כקצבה או כסכום חד-פעמי - עד 70,000 שקלים בשנה לכל חוסך. אם עד כה הפקדתם סכום חלקי לקופת הגמל להשקעה, או שלא הפקדתם בכלל בשנת 2017, זה הזמן להפקיד כסף פנוי עד לתקרה של 70 אלף שקלים, עד לסוף חודש דצמבר.

מדינת ישראל מעודדת חיסכון, ואתם נהנים ממכשיר חיסכון נזיל לטווח שתבחרו עם יתרונות מס משתלמים מדינת ישראל מעודדת חיסכון, ואתם נהנים ממכשיר חיסכון נזיל לטווח שתבחרו עם יתרונות מס משתלמים

איך הכל התחיל?

עד שנת 2008 הייתה קופת הגמל המסורתית מכשיר חיסכון הוני פטור ממס שלא בהכרח היה מיועד לפנסיה, אלא שימש גם כחיסכון לטובת מטרות אחרות ובין היתר חיסכון לילדים לטווח הבינוני. ב-2008 השתנו כללי המשחק כך שכספים שהופקדו יועדו למשיכה כקצבה ולא כסכום הוני - מה שפגע באטרקטיביות החיסכון בקופת גמל.

במקביל, עולם החיסכון הפך מאתגר יותר בשנים האחרונות: האופציות לחיסכון נזיל מועטות ורבות מהן כבר לא כל כך אטרקטיביות. הריבית ששואפת לאפס במשק והתשואה הנמוכה בחיסכון הבנקאי כתוצאה ממנה, הביאו לכך שהתשואה שניתן להשיג נמוכה מאוד ומקשה על החוסכים.

המדינה מעודדת חיסכון ואתם נהנים מנזילות ומהטבות מס

השקת קופת גמל להשקעה מצטרפת לשורה ארוכה של רפורמות וצעדים בהם נקט משרד האוצר לאורך השנים, מתוך מטרה לעודד את החיסכון בקרב הציבור, בדגש על החיסכון הפנסיוני.

סביבת הריביות הנמוכות באפיקים הסולידיים והמרוץ אחר השקעות הופכים את קופות הגמל להשקעה לאטרקטיביות במיוחד. הקופה מספקת מענה למצוקת ההשקעות והחיסכון ומאפשרת נזילות מרבית והטבת מס מפתה.

לפני שהשנה מסתיימת, מהרו להפקיד ל"פסגות גמל להשקעה" >>

משתלם להפקיד לפני שנגמרת השנה

במידה והפקדתם סכום חלקי לקופת הגמל, או שלא הפקדתם בכלל השנה, זה הזמן להפקיד כסף פנוי עד לתקרה של 70 אלף שקלים. כך, תוכלו להפקיד 70 אלף ₪ בנובמבר למשל, ומיד לאחר מכן, בינואר, להפקיד 70 אלף ₪ נוספים, שייחשבו כבר שייכים לשנת המס הבאה. כך, תצברו בתוך זמן קצר סכום של 140 אלף ₪ ותוכלו להתחיל ליהנות מהיתרונות של מכשיר חיסכון זה.

ערך לא תקין סכום ההפקדה לא יעלה על 70,000 שקלים בשנה
ערך לא תקין סכום ההפקדה לא יעלה על 70,000 שקלים בשנה
ערך לא תקין
ערך לא תקין
ערך לא תקין

האם בכוונתך למשוך את הסכום לאחר גיל 60 וכקצבה?

חשב
כמה הפקדתי?
כמה הרווחתי (לפני מס)?
כמה מס עלי לשלם?
* חישוב המס אינו לוקח בחשבון את עליית המדד
מהו החיסכון הצפוי?
חודשי
שנתי
חודש
כמה הפקדתי
רווח (לפני מס)
עם תשואה
יתרה בסוף החודש (בניכוי דנ"ח)
שנה
כמה הפקדתי
רווח (לפני מס)
עם תשואה
יתרה בסוף השנה (בניכוי דנ"ח)

המחשבון שלהלן מבוסס על הנחת תשואה (לא מובטחת) בגובה 4% (כמתחייב על פי חוק), ריבית אפקטיבית שנתית ומחושב על בסיס דמי ניהול בגובה 0.7% שנתי מצבירה אשר נגבים אחת לחודש. הפקדה החודשית מתייחסת להפקדה בתחילת תקופה (תחילת חודש). אין מחשבון זה מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס - ט.ל.ח. מחשבון זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הנעה לביצוע פעולה. התוצאות אינן מבוססות על נתונים ייחודיים של המשתמש, למעט הערכים המוזנים על ידו, ולפיכך עשויות שלא לשקף את מטרותיו וצרכיו האמיתיים של המשתמש. השימוש במחשבון וההסתמכות על התוצאות היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. אין לראות בו משום חוות דעת או המלצה או הנחיה או התחייבות כלשהי מצד פסגות. פסגות ו/או מי מטעמה אינם אחראים בכל צורה שהיא לאמיתות התוצאות ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו משימוש במחשבון. המידע במחשבון מוצג להמחשה בלבד. הנתונים אשר מוצגים במחשבון ואשר יוצגו כתוצאה מהחישוב הינן לצורך הערכה בלבד, ולא יחייבו את החברה בשום צורה שהיא. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. משיכת הכספים תתבצע ישירות מהקופה, בהתאם לנהלי החברה המנהלת, הנחיות רשות המסים והוראות הדין

דואגים לעתיד, חוסכים בתבונה

גזור ושמור

הכללים פשוטים: חיסכון נזיל של עד 70,000 שקלים בשנה לכל חוסך. אם אתם משפחה המונה 4 נפשות, תוכלו להפקיד בכל שנה סכום מצטבר של עד 280,000 שקל.

רוצים להגדיל את החיסכון לפני שהשנה נגמרת? הפקידו ל"פסגות גמל להשקעה" >>

נהנים מכל העולמות

מדינת ישראל מעודדת אתכם לחסוך ואתם נהנים ממכשיר חיסכון נזיל לטווח שתבחרו עם יתרונות בולטים והטבת מס משתלמת

נזילות

משיכת הכסף מתאפשרת בכל עת בסכום הוני ללא קנס (בכפוף לתשלום מס רווח הון ולתקנון הקופה)

הטבות מס

פטור מתשלום מס לחוסכים מעל גיל 60 שיבחרו למשוך את הכספים בגיל הפרישה כקצבה (פנסיה חודשית), המייצר בעקיפין פטור ממס על כל הרווחים שנצברו לאורך השנים. ההטבה ניתנת מכיוון שהמדינה מעודדת חיסכון לפנסיה. מי שיבחר למשוך את הכסף בסכום חד פעמי אמנם ישלם מס רווח הון כמקובל בשוק ההון, אך תשלום המס יבוצע בפועל רק במועד המשיכה. כלומר, לכל אורך שנות החיסכון נהנה החוסך מאפקט ריבית דריבית וניהול כספים בשוק ההון ללא תשלום מס. יתרון זה נקרא דחיית מס והוא הולך ונהיה משמעותי ככל שתקופת החיסכון עולה.

מגוון מסלולי השקעה

ניתן לבחור בין מגוון מסלולי השקעה שיאפשרו התאמה של רמת הסיכון לצרכים האישיים של החוסך ובכך ליצור תמהיל חיסכון והשקעות אופטימלי. ניתן לעבור בין המסלולים בהתאם לצרכים המשתנים של החוסך ללא עלות וללא אירוע מס. כך למשל, אם החוסך מייעד את החיסכון לטווח הארוך, הוא יכול לשקול השקעה במסלול המוטה למניות שעשוי להגדיל את פוטנציאל התשואה. לחילופין, אם יש צורך בכסף בטווח הקצר, ניתן לשקול לעבור למסלול סולידי יותר שיסייע לשמור על הסכום שנצבר

ניהול ההשקעות

החוסכים בקופת גמל להשקעה נהנים מניהול השקעות מקצועי, גם בסכומים נמוכים יחסית, וכן מפיזור רחב של נכסים.

מבנה עלויות צר

דמי הניהול בקופת גמל להשקעה נמוכים ביחס לאלטרנטיבות הקיימות בשוק.

ניידות

חופש הבחירה נמצא לחלוטין בידי החוסך. ניתן לבצע שינוי של החברה המנהלת את קופת הגמל בכל זמן, ללא עלות (ללא אירוע מס) וללא צורך לפרוע את החיסכון

שקיפות

ביצועי קופות גמל להשקעה יפורסמו באופן שוטף באתר הגמל-נט שמנוהל על ידי משרד האוצר כך שכל חוסך יוכל לדעת מה התשואה שהשיגה כל קופה במרוצת הזמן. בנוסף, מקבל כל חוסך דו"ח רבעוני ודו"ח שנתי המפרט בין היתר את סכום החיסכון, התשואה וההפקדות השוטפות בפרק הזמן הרלוונטי

חיסכון אטרקטיבי לילדים

קופת גמל להשקעה יכולה לשמש כמכשיר חיסכון אטרקטיבי עבור ילדים. כך, ההורים או הסבא והסבתא לדוגמה, יכולים לפתוח קופה על שם הילד. ולהחליט מי ינהל את החיסכון. בבוא היום, בהגיע הילד לגיל 18, הוא יוכל להשתמש בכסף לכל מטרה.

הצטרפות דיגיטלית

ניתן להצטרף לקופת גמל להשקעה ולבצע פעולות בקלות מכל מקום, בכל זמן ומכל מכשיר שתבחרו