דו"ח המבקר: חוסר תאום בין הגופים המסייעים לעסקים קטנים

בדו"ח מצוין כי מאחר ובישראל אין חוק המגדיר מהו עסק קטן גופי הסיוע הרבים פועלים על פי הגדרות שונות, דבר הגורם למדיניות בלתי-אחידה, עומס תקורות ואי-יעילות

עדיה פיטרמן

חוסר בשיתוף פעולה ותאום, מחסור במדדים לבדיקת ביצועים, עיכובים בהתנהלות, הגדרות שונות לגבי קהל היעד– כל אלה, קובע מבקר המדינה, מאפיינים את פעילות הגופים האמונים על התמיכה והסיוע לעסקים הקטנים ובינוניים בישראל. מד"וח המבקר לשנת 2010 עולה כי לא כמו במדינות מתקדמות אחרות, בישראל אין חוק ספציפי המגדיר מהו עסק קטן ומסדיר את נושא העסקים הקטנים. בעקבות המחסור בהגדרות ברורות, נוצר מצב בו כל גוף פועל לפי הגדרה אחרת. "בתקופת הביקורת היו שמונה גופים ממשלתיים שסייעו לעסקים קטנים, לכל גוף היו כמה וכמה תכניות סיוע, ולכל אחת מהתכניות הייתה הגדרה משלה לעסק קטן ולעסק בינוני", נכתב בדו"ח.

המבקר ממליץ שהסוכנות לעסקים ובינוניים של משרד התמ"ת תפעל להחלת הגדרות אחידות על כל הגופים והתכניות המסייעים לעסקים קטנים. "קביעת הגדרות אחידות תאפשר איסוף מידע על עסקים קטנים ותכנון של מדיניות ממשלתית ברורה בנושא, ותבהיר לגופים הממשלתיים מהו עסק קטן לצורך מילוי הוראות החשכ"ל וכל נוהל או הסדר אחר. קביעת הגדרות גם תקל על עסקים קטנים לאתר את הפעילויות הממשלתיות הנוגעות להם", נכתב בדו"ח.

מצב זה של חוסר תאום ואחידות בהגדרות גורם לדברי המבקר למדיניות בלתי-אחידה בנושא, לעומס תקורות, לכפילויות ולאי-יעילות. לדעת המבקר על הסוכנות לרכז את כל הפעילות הממשלתית, עליה לבדוק את יעילותן של תכניות הסיוע ואת נחיצותן ולפעול לתיאום ולשיתוף פעולה ביניהן.

עוד כותב המבקר כי על משרד התמ"ת לשקול ליזום תיקוני חקיקה שיקלו את על עסקים קטנים וכן לשקול ליזום תזכיר של הצעת חוק המחייב לבחון את השפעתה של חקיקה חדשה על המגזר. בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 2010 הודיע משרד התמ"ת כי בשנת 2011 בכוונתו להביא לחקיקת חוק עסקים קטנים ובינוניים שיגדיר עסק קטן ועסק בינוני, ובין היתר, יגדיר גם את הסוכנות כגוף האמון על מתן חוות דעת כלכלית בדבר השפעתה של חקיקה חדשה על מגזר זה.

ההבטחות בדבר הגשת הצעת חוק זו עלו וחזרו בשנה האחרונה במשרד התמ"ת. שר התמ"ת הקודם בנימין בן-אליעזר הבטיח כי הצעת החוק תוגש לממשלה עד חודש פברואר האחרון. שר התמ"ת החדש שלום שמחון הבטיח כי החוק יוגש לממשלה בחודש יוני הקרוב.

על פעילות הסוכנות לעסקים קטנים שהחליפה את הרשות לעסקים קטנים, כותב המבקר כי היא אינה מתנהלת כראוי. על הקמת הסוכנות החליטה הממשלה כבר בחודש אוגוסט 2007 אך זאת הוקמה בפועל רק בדצמבר 2009, יותר משנתיים לאחר מכן. "נכון למועד סיום הביקורת בספטמבר 2010, שמונה חודשים לאחר ההחלטה על פרסומם של מכרזים לשבעה תפקידי ליבה בסוכנות וכשלוש שנים לאחר ההחלטה על הקמתה, עדיין לא אוישו בה התפקידים. כמו כן לא הקומה עוד ועדת ההיגוי של הסוכנות, ולכן אין לה מדדים לבדיקת ביצועיה או מערכות בקרה וביקורת", נכתב בדו"ח.

המחסור במדדים לבדיקת הביצועים קיים לדברי המבקר במרבית תכניות הסיוע הממשלתיות לעסקים קטנים. "הסוכנות, וקודם הקמתה - משרד התמ"ת, לא בדקו את יעילותן ונחיצותן של מרבית התכניות וכפילויות ביניהן. ככלל, אין קשרי עבודה, תיאום ושיתוף פעולה בין הגופים השונים ובין תכניות הסיוע השונות, אף שיש מקום לקיימם", נכתב בדו"ח. בעיה נוספת שמעלה המבקר היא המחסור במערכת ממוחשבת לניהול מידע על כל העסקים המקבלים סיוע ממגוון התוכניות, ובהיעדר מערכת שכזו ייתכנו כפילות בהגשת הסיוע לעסקים ואי-יעילות בהקצאת המשאבים.

תגובת משרד התמ"ת: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת, רואה עין בעין את רוח הדברים המפורטים בדו"ח ופועלת לאימוץ מסקנות המבקר במסגרת התכנית העבודה. כבר בחודשים הקרובים בכוונת הסוכנות להביא לקידום הצעת חוק ממשלתית - "חוק עסקים קטנים ובינוניים" - לפרסם ולשווק שורה של כלי סיוע חדשים ולבחון את יעילותן של התכניות הקיימות, תוך חיזוק ותגבור הפעילות הממשלתית ברמת השטח.

בנוסף לזאת, עד לסוף השנה יעלה אתר אינטרנט חדש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, שירכז את כל המידע, הידע, הכלים והשירותים הנדרשים להקמה והפעלה של עסק קטן ובינוני. שר התמ"ת, שלום שמחון, פועל להעצמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, על מנת להביא את המסקנות המפורטות בדו"ח המבקר לידי יישום וזאת באמצעות החוק החדש להסדרת מעמד העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.

רחוב עם חנויות - עסקים קטנים בישראל
עסקים קטנים בישראלצילום: עדיה פיטרמן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker