דירוג יזמים- בחירת הדיירים

תוכן מקודם בשיתוף CitySquare
קבוצה
תוכן מקודם בשיתוף CitySquare

רשימת היזמים המובילים חברתית ב"בחירת הדיירים", נקבע על ידי המלצות דיירים.  הרשימה מבוססת על סקרים שביצענו, בבניינים בהם נעשה פרויקט תמ"א החל מהשלב של קבלת היתר.
בעלי הדירות בעשרות בניינים, השיבו לסקר מקיף על היזם, ועל התנהלותו בשלבים שונים של הפרויקט. בסקר נבדקו היבטים כמו: איכות התקשורת מול היזם, עמידה בלו"ז של היזם ושביעות רצון כללית. מהרשימה הוסרו יזמים, שלא ביצעו לפחות שני פרויקטים באותה העיר, תוך התחשבות בותק החברה.

לדירוג המלא באתר CitySquare

*הדירוג נכון ליום 1.9.18

>> לדירוג תמ"א 38/1

>> לדירוג תמ"א 38/2

>> לדירוג החברתי של עורכי הדין

>> לדירוג פינוי בינוי