דירוג יזמי פינוי בינוי

תוכן מקודם בשיתוף CitySquare
מחזיק מפתחות
תוכן מקודם בשיתוף CitySquare

בדירוג זה נכללים אך ורק פרויקטים בשלבים מתקדמים. נתון זה מצביע על יכולותיו וכישוריו של היזם להוביל פרויקטים ולא רק להתחיל אותם, או להיות באי ודאות בנוגע למימושם.
צוות CitySquare בדק לעומק את החברות שדורגו על פי ניסיונן בתחום, האיתנות הכלכלית לכל אורך דרכן, ותקינות ההיסטוריה המשפטית שלהן.

קיימים שני מסלולים בהתחדשות עירונית: פינוי בינוי במסלול רשויות ובמסלול מיסוי.

מסלול רשויות –במסלול זה נבדק, האם הפרויקט כבר קודם על ידי הרשות ויש בו תב"ע.
במידה והיזם כבר הגיש בקשה להיתר מהרשות המקומית, אזי הוא יקבל ניקוד. כל שלב הקודם להגשת הבקשה לא יזכה את היזם בניקוד. כל שלב נוסף בהתקדמות הפרויקט, מעלה בהתאמה את הניקוד.

מסלול מיסוי– מסלול זה מזכה את היזם בניקוד אם התקיימו שני תנאים: אושרה תב"ע וליזם יש לפחות 50% מחתימות הדיירים. גם במסלול זה, כל שלב נוסף בהתקדמות הפרויקט כמו לדוגמא: הגשת בקשה להיתר, קבלת אישור ואכלוס, יזכה בהתאם בתוספת ניקוד. 

חשוב לציין, שבשני המסלולים נלקחים בחשבון מספר פרמטרים, המשפיעים על הדירוג:

  • מספר הדירות הקיימות מול מספר הדירות החדשות
  • מספר היזמים השותפים בפרויקט
  • שותף בפרויקט יקבל ניקוד רק אם מחזיק בבעלות של למעלה מ-20%.
  • במידה וישנם מספר שותפים בפרויקט הניקוד מתחלק ביניהם באופן שווה.

לדירוג המלא באתר CitySquare

*הדירוג נכון ליום 1.9.18

>> לדירוג תמ"א 38/1

>> לדירוג תמ"א 38/2

>> לדירוג החברתי

>> לדירוג החברתי של עורכי הדין