דירוג יזמי תמ"א 38/2

תוכן מקודם בשיתוף CitySquare
תוכן מקודם
רחוב
תוכן מקודם בשיתוף CitySquare
תוכן מקודם

בדירוג זה מוצגים כלל הפרויקטים של היזם לתמ"א 38/1 ותמ"א 38/2. צוות החברה אימת את השלב שבו נמצא כל פרויקט.
בדירוג זה היזם זוכה בניקוד על פי התקדמותו בכל אחד משלבי הפרויקט: בקשת היתר, קבלת היתר בנייה ואכלוס. הניקוד ניתן בהתאם למספר הבניינים בכל פרויקט.

בקטגוריות דירוג אלו, היקף ניסיונו של היזם השפיע על הניקוד שקיבל. יזם שבבעלותו פחות משני פרויקטים, לא נכלל בדירוג.
חברת סיטי סקוור העניקה חשיבות לוותק החברה, ונבדק מעמדה המשפטי, כך שחברות שנמצאות בשלבי פירוק לא נכללו בדירוג.

צילום: CitySquare

לדירוג המלא באתר CitySquare

*הדירוג נכון ליום 1.9.18

>> לדירוג תמ"א 38/1

>> לדירוג החברתי

>> לדירוג פינוי בינוי 

>> לדירוג החברתי של עורכי הדין