דו"ח המבקר |

מספר הממתינים לדיור ציבורי זינק ב-20% מ-2007

לפי המבקר לא נעשתה במשרד הבינוי כל עבודת מטה לבחינת מאפייני הממתינים ■ בידי עמידר יותר מ-600 דירות ריקות, חלקן באזורי ביקוש

נמרוד בוסו
נמרוד בוסו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
נמרוד בוסו
נמרוד בוסו

מבקר המדינה מצא שורת ליקויים באופן שבו מנהל משרד הבינוי את מאגר הדירות הציבוריות. בין הממצאים: למשרד הבינוי אין כל תוכנית ארוכת טווח לסיוע בדיור. כמו כן, לא נעשה במשרד הליך של בחינת מאפייני צורכי הזכאים לדיור, מיקומם הגיאוגרפי - ומכאן שגם לא נערכה כל הערכת תקציב הנדרש למתן מענה לצרכים.

בעת עריכת הביקורת, ביולי 2014, התגוררו כ–60 אלף משקי בית בדירות דיור ציבורי. זאת בעוד שרשימת הממתינים לזכאי משרד הבינוי מנתה 2,570 משקי בית - זינוק של כמעט 20% במספר הממתינים מאז 2007, אז עמד המספר על 2,150 בלבד. בנוסף, 27 אלף משקי בית נוספים מוגדרים כזכאי משרד הקליטה לדיור ציבורי. זמן ההמתנה הממוצע בקרב זכאי משרד הבינוי עמד בעת עריכת הביקורת על 2.7 שנים, מהם 856 (שליש) הממתינים למעלה משלוש שנים לדירה, 250 (10%) הממתינים למעלה משבע שנים לדירה, 21 משקי בית ממתינים למעלה מעשור, ואילו שני משקי בית למעלה מ–15 שנה. "במציאות כזאת ניטעת בזכאים תקווה למימוש זכאותם, אך לנוכח היעדר מלאי דירות זמינות אין לתקווה זו כל תוחלת ממשית. אי-מימוש הזכאות לדיור ציבורי וההמתנה הארוכה ללא כל תכלית עלולים לעורר בזכאים, נוסף לפגיעה בכבודם, גם תחושת תסכול ומרמור", נכתב.

הפגנה מול משרדי עמידר בתל אביב, 201צילום: מוטי מילרוד

אולם למרות המחסור בדירות, מצא המבקר כי "מאות דירות דיור ציבורי אינן מאוכלסות, רבות מהן ביישובים במרכז הארץ ולהן ביקוש רב". על פי הדו"ח עמידר לבדה החזיקה ב-609 דירות ריקות, מהן 471 מוגדרות כמיועדות לאכלוס, ביישובים בהם תור ממתינים ארוך כמו ראשון לציון, רעננה והרצליה. "משרד הבינוי לא בחן באופן פרטני את הסיבות לכך שדירות אלה עומדות ריקות", קבע המבקר, "הוא גם לא גיבש תכנית להשבתן למצב תקין, לא בדק את התאמתן לזכאים ובמקרים נדרשים הוא לא מכר אותן בשוק החופשי כדי לרכוש במקומן דירות אחרות למאגר הדיור הציבורי".

עוד נמצא כי גם מאגר הדירות הקיים מנוהל על ידי המשרד בחוסר יעילות הפוגע ביכולתו להקצות דירות. כך נמצא כי יותר מ-26 אלף דירות, 43% מכלל הדירות במאגר, מאוכלסות על ידי זכאים אשר על פי הנוהל אמורים לאכלס דירות קטנות יותר מאלו שבחזקתם כאשר משרד הבינוי מנהל את מאגר הדיור הציבורי בחוסר יעילות הפוגע ביכולתו להקצות דירות. מניתוח הנתונים עלה כי יותר מ-26,000 דירות נמצאות בחזקתם. בחלק מהמקרים אף נמצא כי משקי בית בני דייר אחד בלבד, מחזיקים בדירות כפולות ששטחן המצטבר גדול מ-140 מ"ר, שאמורות היו לשמש משפחות. "הסיבה השכיחה לכך היא הקיטון בגודל המשפחה הזכאית במהלך השנים", נכתב, "נוהל המשרד אינו מתייחס למצב זה, והמשרד וחברות האכלוס לא נקטו פעולות להחלפת דירות הזכאים לדירות קטנות יותר המספיקות לצורכיהם ולהקצאת הדירות הגדולות לזכאים הממתינים להן".

כתוצאה מכך נוצר מצב שבו משפחות גדולות נאלצות להצטופף בדירות קטנות. הביקורת מצאה כ-1,500 זכאים מהתגוררים בצפיפות דיור גבוהה מדי וכי במקרים שבהם פונה במשפחה בבקשה להחליף דירה, זמן ההמתנה הממוצע עומד על 3 שנים, ובמקרים קיצוניים 10 ו-15 שנה.

נקודה נוספת העולה מהדוח היא כי המשרד אינו פועל למיצוי זכויות הזכאים לדיור,פעולה נדרשת במיוחד בתחום זה בשל היות רבים מהזכאים קשישים, עולים או בעלי מוגבלויות. "קיים חשש סביר שאין הם תמיד מודעים למלוא זכויותיהם ונגישותם למידע על זכויותיהם מוגבלת, וגם אם ירצו לממש את זכויותיהם אין בידיהם הכלים שיסייעו להם בקבלתן", נקבע, "משרד הבינוי לא נקט פעולות כדי להבטיח את מיצוי הזכויות של אוכלוסיית הזכאים".

עוד התייחס המבקר לכך שחלוקת הזכאים בין משרדי הקליטה והבינוי מפריעה לגיבוש מדיניות כוללת בנושא, ויוצרת עיוותים בסדר הקדימות בתורים כאשר הקריטריונים שבהם משתמשים שני המשרדים שונים בתכלית.

לאור כל זאת, ממליץ המבקר כי משרד הבינוי יערוך עבודת מטה, במסגרתה יעמוד על היקף הביקוש לסיוע בדיור ולאפיין את הצרכים הייחודיים של הזכאים, ובהתאם לכך להחליט על מגוון הפתרונות שיש ביכולתו להציע להם במסגרת המשאבים העומדים לרשותו. "כדי לנהל ביעילות את מאגר הדיור הציבורי ולשפר את ההתאמה בין הדירות לדיירים, על משרד הבינוי לבחון מדי פעם בפעם את הצורך להתאים בין גודל המשפחה וצרכיה המיוחדים ובין הדירה שהוקצתה להם. בכל הנוגע לדיירי דיור ציבורי המחזיקים כמה דירות ללא כל הצדקה, על המשרד לפעול להשיבן בדחיפות למאגר לצורך אכלוסן במשפחות זכאים ממתינים. עליו גם למפות את הדירות שאינן מאוכלסות ולהחליט אם ניתן להקצותן לזכאים הממתינים לדיור ציבורי וכדאי לשפצן לצורך כך, או באין פתרון אחר למוכרן בשוק החופשי ולרכוש במקומן דירות אחרות לטובת הדיור הציבורי". עוד נכתב כי "ראוי שמשרדי הבינוי והקליטה יגבשו מערך כללים אחוד שיחול על כל הזכאים, הן זכאי משרד הבינוי והן זכאים עולים, כפי שנהוג בנוגע לסיוע בשכ"ד. באופן הזה ניתן יהיה לייעל את ניהול מאגר הדיור הציבורי ולמנוע עיוותים בהקצאת דירות לזכאים".

ממשרד הבינוי נמסר: תגובת משרד הבינוי: "בידי המשרד קיים מידע עדכני ומפורט בכל זמן נתון, של מספר הדירות הנחוצות, מיקומן בארץ, גודלן ואפיונן. כמו כן קיים מידע עדכני ומפורט של מספר האיכלוסים לפי ישוב, מאפייני הדירה (מס' חדרים, שטח, קומה) ומאפייני המתאכלסים (ותיקים או עולים, חסרי דירה או מחליפי דירה). המשרד עוקב אחר הנתונים באופן שוטף והם אלו שהיו בבסיס גיבוש רשימת הדירות הצפויות להירכש מתקבולי מכירת דירות הדיור הציבורי (זכויות רכישה). הפערים בין הרצוי למצוי ידועים ואף הוצגו פעמים רבות והבעיה איננה תכנית עבודה אלא מקורות תקציביים למימון רכישת אלפי דירות שעלות רכישתן ותחזוקתן, מסתכמת במיליארדי שקלים.

בנושא זמני ההמתנה הממושכים נמסר: "אנו שותפים לעמדת המבקר. המשרד באמצעות חברת עמידר נמצא בהליך רכישה של מאות דירות, צעד אשר יצמצם את תור הממתינים בעיקר במרכז הארץ בהם ממתינים משפחות מספר שנים. כמו כן המשרד שותף לדעתו המבקר שניתן לעשות שימוש יעיל יותר במלאי הדיור הציבורי אך הוא גם ער לקשיים הכרוכים בהעברת הדיירים מדירה לדירה שלעתים קרובות מחייבים בנקיטת צעדים משפטיים עד כדי פס"ד לפינוי. יחד עם זאת, בתאריך 11.6.14 קיבל המשרד החלטה לפיה דייר המתגורר בעודף שטח לאור שינוי בנתוניו האישיים, תוצע לו דירה חלופית המתאימה לנתוניו ובמידה ויסרב, יידרש לשלם שכר דירה ריאלי בגין השטח העודף. העלאת שכר הדירה אינה המטרה, אלא אמצעי באמצעותו, אנו מקווים, נשיג את המטרה שהיא העברת הדיירים לדירות התואמות את גודל המשפחה. המשרד נמצא בשלבי התארגנות מתקדמים ליישום מדיניות זו.

במשרד הבינוי דחו את הממצא לפיו ישנן 1500 משפחות החיות בצפיפות: "למשרד ידוע על 400 מקרים. המשרד חזר וביקש מהמבקר את רשימת 1,500 המקרים שמצא אך לצערנו בקשה זו הושבה בסירוב". בסוגיית מיצוי זכויות הזכאים נמסר: "המשרד קיבל את הערת המבקר והגביר את הפעולות למיצוי זכויות. בימים אלו החל המשרד בהפעלת שירותים לזכאים. במסגרת השירותים תינתן עמלה על כל תעודת זכאות גם אם אינה ממומשת".

בעקבות ממצאי מבקר המדינה קרא פורום הדיור הציבורי לממשלה שתקום לפעול בדחיפות לגיבוש תכנית מקיפה לפתרון בעיית הדיור הציבורי: "דיור ציבורי הולם ותקין - משמעו חברה תקינה. הוא חיוני לחיזוק השכבות האחרות בחברה, ישפיע גם על יצוב שוק השכירות וירידת מחירי הדירות ויאפשר לכלל האזרחים חיים הולמים ובעלי עתיד - להם ולילדיהם. הפורום מברך על כך שהגדלת הדיור הציבורי נכנס לקווי היסוד של הממשלה ואנו קוראים לממשלה להכין תכנית משמעותית על מנת ליישם את מסקנות דוח המבקר ולשקם את הדיור הציבורי כדי ליישם את ההבטחות בהסכמים הקואליציוניים לטובת דיירי ונזקקי הדיור הציבורי החיים בעוני".

לצורך רכישת דירות עבור זכאי הדיור הציבורי לרבות אלו המטופלים על ידי משרד הקליטה (כ-30 אלף משקי בית) נדרשת המדינה להקצות 35 מיליארד שקל.

ח"כ איציק שמולי, יו"ר השדולה לדיור חברתי בכנסת אמר בתגובה לדו"ח כי: "דו"ח המבקר חמור מאוד והוא מטביע חותם נוסף על הכישלון של ממשלות נתניהו בתחום הדיור. ממשלות ישראל בשנים האחרונות ביצעו חיסול ממוקד ומכוון של הדיור הציבורי, מתוך כוונה להיפטר מעיסוק באוכלוסיות החלשות. הגענו למצב מחפיר במסגרתו פורום הדיור הציבורי וארגונים וולנטרים אחרים נאלצים לקחת על עצמם את האחריות ולדאוג לאינטרסים של החלשים ולא המדינה.

"עצם העובדה שרשימת הזכאים הממתינים- כולל נכים המרותקים לכסאות גלגלים רק מתארכת וחלקם מחכים גם 7 שנים לדירה היא מקוממת. אם לא לנתניהו, אני מקווה שלפחות דרעי וכחלון יעמדו מאחורי הבטחותיהם ויקדמו פתרונות מהירים לבעיות ואנחנו כאופוזיציה נהיה שם כדי לתמוך בכך".

ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת), יו"ר שדולת הדיור בכנסת, הגיב היום לדו"ח המבקר בעניין הדיור הציבורי. לדבריו: "התמונה הקשה המסוכמת בדו"ח המבקר איננה מפתיעה את מי שמכיר את המצב הקשה בשטח. איננו מדברים כאן על שורה של כשלים נקודתיים אלא על תוצאות של מדיניות שיטתית של ייבוש הדיור הציבורי וחיסול האפיק החיוני הזה להתמודדות עם בעיות דיור קשות.

"המדיניות הזאת נובעת מאידאולוגיית ההפרטה והייבוש של המערכות הציבוריות בכלל והתנערות של המדינה מחובותיה לאזרחים. המלאי המצטמצם של הדירות בדיור הציבורי הוביל לעלייה גדולה במספרם של האזרחים העניים והמוחלשים שאינם יכולים לקבל פתרון של דיור ציבורי. במקום להרחיב את המלאי הממשלה רק ממשיכה להקשיח את הקריטריונים וגם מי שכבר עומד בקריטריונים ממתין שנים ארוכות בתור למימוש הזכאות.

"את המצב הזה חייבים לשנות מיד באמצעות הגדלה משמעותית ואמיתית של מספר הדירות בדיור הציבורי. לא תועיל כאן תוספת של כמה מאות בודדות בכל שנה, כאשר החוסר עומד על אלפים רבים של דירות. בכוונתנו להמשיך ולהאבק על כך גם בכנסת הקרובה".

נוסף על כך התייחס ח"כ חנין להעדר המוחלט של פתרונות דיור ציבורי עבור האוכלוסיה הערבית ואמר כי:"זה מצב מביש שבישובים הערבים, שהם העניים והמוחלשים ביותר בישראל, נמצאות רק 0.3% מהדירות של הדיור הציבורי. מצב זה מחייב התייחסות מיוחדת לצורכי הדיור הציבורי בציבור הערבי".

ח"כ אילן גילאון, יו"ר סיעת מרצ בכנסת, ויו"ר השדולה לדיור חברתי, התייחס לדו"ח מבקר המדינה, ולפרק העוסק בסוגיית הדיור, והוסיף: "נתניהו מטיף לאזרחי ישראל להתמקד בחיים עצמם, אך הוא מסרב להבין שהחיים עצמם, עבור רבים מאזרחי המדינה הממתינים לדיור ציבורי תקופות זמן ממושכות, הם חיים של חרפה, דלות ומאבק הישרדות יומיומי.

"הדו"ח חושף התרשלות של הממשלה באחריותה על אזרחיה, ובעמידתה בהחלטות שהיא עצמה קיבלה. בעוד משרד השיכון מתחייב לרכוש דירות נוספות, הדו"ח מצביע על דירות ספורות בלבד שנרכשו, ועל תקופות העולות על 7 שנים בהמתנה לדירה בדיור ציבורי, בעוד מאות דירות עומדות מיותמות. המצב הבלתי נסבל הזה מבזה את האזרחים, ומוכיח את עומק הניתוק של נתניהו מכל מי שאינו בעל הון, ובעיקר את אזלת היד של משרדי ממשלה האדישים לציבור גדול המשווע לפתרונות", הוסיף גילאון.

כתבות מומלצות

קהילת גן החיים, בקעת יבנאל. עבודת כפיים וחלוציות

"מחבקי העצים" קנו כאן אדמות ב-30 אלף שקל לדונם. היום הן שוות הון

גיף הסכם ממון

"לחתום על הסכם ממון היה הדבר הכי רומנטי שעשיתי. בזכותו קניתי לעצמי דירה"

ריטייל גנגסטר

מפורסם יותר מנשיא ארה"ב: הסיפור על הנוכל שהבריח לישראל 60 מיליון דולר

קיסריה מימין, וג'סר א-זרקא משמאל

"גם מאנדרומדה ביפו ברחו - והיום הלוואי שיכולתי לקנות שם דירה"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

ניר קורצ'ק, סמנכ"ל שיווק בפלייטיקה

הסמנכ"ל, האח הדירקטור והסטארט־אפ: העסקה המוזרה של פלייטיקה

נוריאל רוביני

חשבתם שיהיה רע? רוביני חוזה נפילה של 40% במניות ומיתון נוראי