ענפי הייצור בתחום הבינוי והתשתיות נכללו בתקנות לשעת חירום

במסגרת ההחרגה הוחלט על המשך עבודות הבנייה והפיתוח של שכונות מגורים ■ בנוסף, הוחרגו שורת מפעלים ויבואנים במטרה להבטיח את מלאי חומרי הבנייה הנדרש לענף ■ אושר מינויו של מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אלעזר במברגר

עדי כהן
עדי כהן
בנייה
צילום: מגד גוזני

תגובות