שלוש חברות נדל"ן נסוגו ממכרז בבת ים – וצפויות לשלם פיצוי של 33 מיליון שקל

חברת רמות שבי ציון וצמד החברות נתנאל גרופ ונאות מזרחי חברו יחד לשם הפרויקט ■ ואולם הן חזרו בהן מהצעות שהגישו למכרז לבניית 148 דירות בבת ים ימים ספורים לאחר סגירתו

עדי כהן
עדי כהן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
בת ים
עדי כהן
עדי כהן

חברת רמות שבי ציון וצמד החברות נתנאל גרופ ונאות מזרחי מקבוצת מזרחי ובניו השקעות, שחברו יחד לשם הפרויקט - חזרו בהן מהצעות שהגישו למכרז לבניית 148 דירות בבת ים ימים ספורים לאחר סגירתו, וצפויות לשלם עתה פיצוי של 33 מיליון שקל יחד לבעלי הקרקע במגרש - כך עולה מבקשה שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב מוקדם יותר החודש על ידי יגאל דורון, כונס הנכסים של המגרש.

מדובר בחטיבת קרקע בת 6 דונם בשכונת פארק הים שבדרום מערב בת ים, שהוערכה על פי חוות דעת שמאית ב-140 מיליון שקל. בהליך התמחרות עיקש בין השתיים – העלו החברות, שתיהן גם בעלות זכויות במגרש – את התמורה על הקרקע ל-166 מיליון שקל.

בכתב הבקשה טען דורון כי חברת רמות שבי ציון, שזכתה במכרז בחודש שעבר עם הצעה של 166 מיליון שקל, לא חתמה על הסכם המכר בזמן וכנדרש ולא השלימה תשלום של ערבות בנקאית נדרשת - ובכך הפרה את תנאי המכרז. באשר למזרחי ולנתנאל גרופ, שהיו המציעות הבאות בתור - טען דורון בפנייתו כי גם הן הפרו את החוזה מאותם טעמים.

בתגובה לכך ובאופן חריג, דרש דורון מבית המשפט להורות כי החברות לא יורשו לגשת בשנית למכרז במגרש או להשתתף ברכישתו, וכן על שמירת הערבויות הבנקאיות ששילמו – בסך של 16.5 מיליון שקל כל אחת. זאת, כפיצוי מוסכם לבעלי המקרקעין – לפחות עד שיתבהר הנזק שנגרם כתוצאה מהפרת המכרז.

עו"ד רועי הכט, ראש מחלקת הנדל"ן במשרד שביט בר און גלאון צין ויתקון ושות', מסביר כי "ככלל, מטרת כונס הנכסים, מעל הכל, הינה לקבל הצעה מבוססת שניתן להוציאה לפועל בהסכם מכירה ולהשיא את התמורה הטובה ביותר עבור בעלי המקרקעין. באחרונה פסק בית המשפט העליון (בעניין מלון מג'יק סאנרייז) כי הכלל שלפיו מכירת נכס בהליכי כינוס ייעשה בדרך של התמחרות נתון לשיקול דעתו של כונס הנכסים, ובמקרים מסוימים ניתן לוותר על עריכת התמחרות במטרה להשיג מחיר גבוה יותר לנכס. פסיקה זו מלמדת כי גם בהליכי מכירה המתנהלים תחת כינוס נכסים קיימת גמישות. במקרה הנוכחי, נראה כי המציעים סברו שלאחר הזכייה תינתן להם שהות בת כמה שבועות להידבר עם עוד בעלי מקרקעין ולהשלים עסקות קומבינציה נוספות. ואולם אילו כמה מציעים היו פונים בנושא זה לכונס הנכסים או לבית המשפט ומתנים את הגשת הצעותיהם למכרז מראש, ייתכן שהם היו שוקלים להיעתר לבקשה זו בחיוב".

מהו הרווח הצפוי לבניין שלכם מתמ"א 38 / פינוי בינוי

"החברה חשה בדיעבד כי היתה פזיזה מדי"

רוני מזרחיצילום: מנחם עוז

דורון מונה לתפקיד במסגרת הליך פירוק השיתוף של בעלי הזכויות הרבים בקרקע, בעוד שאת תביעת פירוק השיתוף הגישה חברת נאות מזרחי באמצעות עו"ד טל קנת, ואת מרבית בעלי הזכויות הפרטיים ייצגו עוה"ד מורן טל ממשרד משה שורר ואביעד שוב ממשרד שוב ושות'.

בהליך ההתמחרות – שאליו נקבע בחוות דעת שמאית מחיר כניסה התחלתי של 140 מיליון שקל - השתתפו החברות רמות בעיר, שפיר הנדסה, וצמד החברות נאות מזרחי ונתנאל, שחברו לשיתוף פעולה לטובת המכרז. בתום ההליך, ב-12 לינואר, זכתה הצעתה של חברת רמות בעיר – שהסתכמה ב-166 מיליון שקל. אחריה, נאות מזרחי ונתנאל עם הצעה של 165 מיליון שקל, ושפיר הנדסה – עם הצעה של 145 מיליון שקל.

בכפוף לחוזה המכרז, עם תחילת הליך ההתמחרות הפקידו החברות ערבות בנקאית בסך של 10% ממחיר הכניסה שנקבע – 14 מיליון שקל לכל אחת. לצד זאת, התחייבו החברות כי במקרה שהצעתם זוכה בהתמחרות – ישלימו בתוך 24 שעות את הערבות הבנקאית המופקדת לכ-10% ממחיר ההצעה שהוגשה – ולא מהתמחור הראשוני.

ואולם כשבוע לאחר שהוכרזה זכייתה של רמות בעיר, וחרף שורת אזהרות על ביטול הצעתה – החברה לא השלימה את שארית הערבות הבנקאית. בתגובה, ובאישור בית המשפט השלום בתל אביב, הורה כונס הנכסים על ביטול הצעת החברה, העברת הזכייה לחברות נאות מזרחי ונתנאל – וחילוט של מיליון שקל מכספי הערבות ששולמו – סך ההפרש בין ההצעה הזוכה לבאה בתור - "בגין הפרה".

ב-23 בינואר, סמוך להוראת הביטול, דיווחה חברת רמות בעיר לרשות ניירות ערך על ההחלטה, וטענה כי הסיבה שלא השלימה את הסכם המכר במכרז - היתה סירוב כונס הנכסים לתת לה ארכת זמן כדי לנהל משא ומתן עם בעלי המקרקעין במגרש. "כמו כן, נציין כי בבעלות החברה כבר כיום - כשליש מהזכויות במגרש", נכתב בדיווח.

עוד צוין כי "כמקובל בעסקות מסוג זה, מיד לאחר הכרזתה של החברה כזוכה, ביקשה החברה מכונס הנכסים אורכה לחתימת הסכם המכר כדי לאפשר לה לחתום על הסכמי קומבינציה עם צדדים שלישיים המחזיקים בחלקים שונים במגרש, שהביעו עניין בכך. כונס הנכסים סירב למתן אורכה זו".

בכתב הפנייה של כונס הנכסים לבית המשפט צוין כי "חוסר תום הלב של רמות בעיר הינו ברור... כפי הנראה, (החברה) חשה בדיעבד כי היתה פזיזה מדי בהגשת הצעתה וייתכן שגם לא היה לה את המימון הדרוש לכך (ואולי זו הסיבה שביקשה ארכה של חודש להשלים משא ומתן עם בעלי קרקע, מן הסתם כדי להתקשר עמם בעסקות קומבינציה ולהפחית את החיוב הכספי שיהיה עליה לשלם)... באשר לנאות מזרחי ונתנאל, הללו נתלות בתירוצים מתירוצים שונים אך אין להן כל הסבר מדוע שתי חברות בנייה בעלות מוניטין, חוזרות בהן מהתחייבות ברורה שנתנו. אין להן לפיכך כל צידוק לסירובן לחתום, פרט לכך שהן מבקשות לנצל את ההזדמנות ולהפחית את המחיר שישלמו". 

רוני מזרחי, יו"ר חברת נאות מזרחי, אמר ל-TheMarker כי "ברגע שכונס הנכסים הכריז על זוכה אחר – השתנו תנאי המכרז. מבחינתי, אמרתי לכונס הנכסים שאני מוכן לקנות את העסקה אם הוא יחלט על פי תנאי המכרז 10% לרמות שבי ציון – ואני אשלים את היתרה ואקנה את המגרש. זה לא קרה. זה שעכשיו באים ואומרים לי שלא יתנו לי להשתתף במכרז חדש – אלו שטויות. אף אחד בישראל לא יכול למנוע ממני את הזכות שלי להשתתף במכרז על מגרש שאני חלק מבעליו. ואם במקרה ימנעו את זה ממני – יש לי עוד שש חברות, וחברה אחרת שלי תשתתף".

מחברת נתנאל נמסר בתגובה: "התנהלות הכונס תמוהה ומעוררות שאלות. הניסיון לחייב את נתנאל בהצעתה, לאחר ששבי רמות חזרו בהם מזכייתם בהתמחרות על הקרקע המדוברת, אינו מעוגן בכללי רשות מקרקעי ישראל ואינו בסמכות הכונס. יתרה מזאת, הניסיון של הכונס לחלט מנתנאל את הערבות שהופקדה לצורך המכרז אף היא אינה בסמכותו ופסולה. נתנאל סבורה כי התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם עקרון תום הלב ואנו בטוחים כי זו תהיה גם מסקנת בית המשפט".

מחברת רמות שבי ציון לא נמסרה תגובה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker