יעל דראל
יעל דראל
עבודות הרכבת הקלה בת"א. הדרישות כוללות בעיקר פעולות הנוגעות לשמירה ותחזוקת חזיתות המבניםצילום: אייל טואג
יעל דראל
יעל דראל