לדיירים נמאס לחכות לפינוי-בינוי: מי היה מאמין שהיזם יעכב התוכניות

אם עד עכשיו התלוננו יזמים על "תסמונת הדייר הסחטן" בפרויקטים של פינוי-בינוי, בקריית ביאליק קרה מקרה הפוך

שלומית צור

>> מימוש פרויקטים של פינוי-בינוי בישראל הוא ארוך ומורכב, ובשל המכשולים הרבים בתהליך, מעטים הפרויקטים שמצליחים להתממש. פעמים רבות מתלוננים היזמים כי מקור העיכובים נעוץ בהתנהלות הדיירים, אלא שפרויקט המתוכנן ברחוב העצמאות בקריית ביאליק תקוע כבר שש שנים, והדיירים טוענים כי האשמה היא דווקא של היזם.

לכאורה לא היתה שום סיבה לעיכובים בפרויקט: הדיירים במקום הפנימו כי מדובר בפרויקט שיחולל שדרוג מהותי באיכות חייהם, ויאפשר להם להחליף את דירותיהם הרעועות בבניינים הישנים בדירות מודרניות, בבניינים חדשים עם מעליות, שאף עומדים בתקן לרעידות אדמה. לצורך ביצוע הפרויקט, חלה התקשרות בין היזם אבי סלע לבין הדיירים והוסכם כי סלע יקבל לידיו את ביצוע הפרויקט.

התוכנית קיבלה את ברכתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, והיא אושרה בוועדה המחוזית ב-2007 וקיבלה תוקף ב-2008 לאחר שכל ההתנגדויות שהוגשו בגינה נדחו. על פי התכנון, ייהרסו 288 דירות במתחם הישן וייבנו 800 דירות חדשות בתשעה מגדלים של 17-33 קומות. כמו כן, אמור הפרויקט לכלול גם בניין משרדים בשטח של 33 אלף מ"ר.

ואולם דוקא כשעתיד הפרויקט נראה מבטיח, תחילת הבנייה נראית רחוקה מתמיד. לטענת הדיירים, היזם לא קידם את הפרויקט, לא באמת מסוגל לבצע אותו, ואף חזר בו מהבטחותיו. לאחרונה, הגישו הדיירים תביעה משפטית, שמתנהלת כיום במסגרת הליך בוררות בין הצדדים בפני השופט בדימוס יעקובי שווילי. הדיירים דורשים להיפרד מסלע, על מנת להתקשר עם יזם אחר לביצוע הפרויקט, או לחילופין להורות לו לקיים את ההסכם שבו לטענתם הוא לא עומד.

על פי התביעה, שהוגשה על ידי דיירי המתחם באמצעות עו"ד ליטל צור דורי, העיכובים בקידום הפרויקט נבעו מהעובדה שהקרקע של 280 מתוך 288 דירות במתחם, היתה שייכת לקרן היסוד, והדיירים ששילמו לפני שנים עבור הדירות, למעשה חכרו את הזכויות.

מהו הרווח הצפוי לבניין שלכם מתמ"א 38 / פינוי בינוי

בתביעה נטען כי ב-2006 נחתם הסכם בין חברת קרן היסוד לדיירי המתחם ולסלע לפיו חברת "דיירי רחוב העצמאות" שבבעלות סלע, שהוקמה לצורך מימוש הפרויקט, תרכוש מקרן היסוד 280 דירות שהוחכרו לדיירים, כדי לאפשר לדיירים ולחברה להוציא לפועל את הפרויקט.

ההסכם בין קרן היסוד לבין החברה, עיריית קריית ביאליק, הוועדה לתכנון ובנייה קריות והדיירים, הסדיר את החובות והזכויות של כל הנוגעים בדבר. על פי ההסכם, חברת דיירי רחוב העצמאות של סלע תרכוש מקרן היסוד את הקרקע תמורת 1.875 מיליון דולר, שהיו אז כ-7 מיליון שקל, ו-60 יום לאחר מכן, תועבר הבעלות רק ב-140 דירות על שם הדיירים.

הדיירים טוענים כי "למרות שהתשלום שולם במלואו לקרן היסוד, הנתבעת לא העבירה בעלות על שם אף לא אחד מבין התובעים", וכי "האחריות להעברת הזכויות על שם הקונים היא על התאגיד". למעשה הדיירים נשארו חוכרים של סלע במקום של חברת קרן היסוד.

עוד צוין בתביעה כי למרות שעל פי ההסכם צוין במפורש כי הבעלות בדירות תירשם על שם הדיירים ללא הערת אזהרה לטובת החברה, "הנתבעת הגדילה לעשות ורשמה הערת אזהרה לטובת התאגיד בניגוד לאמור בהסכם". כלומר לא רק שהקרקע אינה רשומה עדיין על שם הדיירים, אלא בנוסף יש רישום הערת אזהרה על שם היזם.

בתביעה צוין כי כתוצאה מאי השלמת הרישום על שם הדיירים, יש דיירים העומדים בפני שוקת שבורה. כך למשל בני זוג שהתגרשו, ומעוניינים לחלק ביניהם את הרכוש לא יכולים לעשות זאת - הם אינם יכולים למכור את הדירה, להעביר זכויות לאחד מבני הזוג, או לקחת משכנתא בגינה, מה שמאלץ אותם להמשיך להתגורר יחד באותה הדירה. משפחות נוספות במתחם, חלקן קשות יום, לא יכולות למכור את דירותיהן.

חלק מהמתחם המיועד לפינוי-בינוי בקריית ביאליק. התוכניות אושרו ב-2008 אך הבניה לא החלה.

"לפני שנים נחתם הסכם בין היזם לדיירים, שקיבל תוקף של פסק דין, אך מאז לא קרה כלום", אומרת עו"ד צור דורי, "למרות שיש אישור להקים את הפרויקט, לא היתה התקדמות". צור דורי מוסיפה כי בעוד היזם התחייב בהסכם שנחתם מול הדיירים לתת להם שני מ"ר בדירה החדשה במקום כל מ"ר בדירתם הישנה, כיום הוא מתנער מהבטחתו.

בתביעה טוענים הדיירים כי בהסכם נקבע מפורשות כי אם לא יתקבל היתר בנייה לבניית כלל היחידות תוך 48 חודשים, הדיירים יהיו פטורים מכל התחייבות כלפי התאגיד ויהיו רשאים להתקשר עם כל יזם אחר ללא כל הגבלה. "המועד חלף והחברה לא עמדה בהתחייבותה לקבל היתר בנייה", צוין בתביעה, "על כן יש להורות על סילוקה של הנתבעת מהפרויקט בתנאים שייקבעו על ידי ועדת הבוררים ותוך תשלום פיצויים לדיירים בסך 100 אלף שקל בגין הפרת ההסכם, עשיית עושר ולא במשפט וכן בגין ירידת ערך ואובדן ימי שכירות".

כמו כן דורשים הדיירים לבטל את הערות האזהרה שנרשמו לטובת החברה. לחילופין דורשים הדיירים להורות ליזם על אכיפת ההסכם תוך 45 יום, אז יירשמו זכויות הדיירים בטאבו ויקבע מועד להתחלת בנייה והוצאתו לפועל של הפרויקט.

"מדובר בפרויקט שפשוט גדול על היזם הזה", אמר יוסי פז, נציג הדיירים. "לפני שש שנים התחלנו את ההתקשרות איתו, אך הוא מושך זמן יקר ובינתיים הנדל"ן מתייקר ואני לא חושב שהוא יוכל לעמוד בתנאים שהתחייב לעמוד בהם בהסכם. ידוע לנו שהוא ניסה למצוא שותפים ולא הצליח, ולכן אנחנו דורשים במסגרת הבוררות שייצא מהתמונה. יחד עם זאת, הוא השקיע הרבה כסף בפרויקט ולכן אינו מוכן לצאת".

בכתב ההגנה שהגיש סלע במסגרת הליך הבוררות, באמצעות עו"ד שי גרנות, נטען כי התביעה הוגשה על ידי הדיירים בחוסר תום לב ובמטרה להוציא כספים מסלע ואף להוציאו אל מחוץ לפרויקט שאותו יזם, מימן וקידם עד היום. לטענתו, ראשית הסכסוך נמצא בין הדיירים לקרן היסוד, שטענה כי הדיירים הפרו את הסכמי החכירה מולה בסוגיית דמי חכירה ולאחר שחלקם הרחיבו את דירותיהם ללא הסכמתה. לפי טענת ההגנה, בין הדיירים לקרן היסוד התנהלו הליכים משפטיים והליכי גישור שנפתרו הודות לסלע, שרכש את הזכויות מקרן היסוד וחסך לדיירים תשלומים רבים שזו דרשה מהם.

עוד נטען כי סלע פעל בנחישות לקידומו של הפרויקט וסיכן לשם כך כסף רב. לטענתו, הוא הנפגע העיקרי מהעיכובים בפרויקט שנגרמו מסיבות שאינן תלויות בו, כמו עיכובים בקבלת אישורים מהרשויות ובהשגת הסכמת הדיירים לביצוע הפרויקט. סלע טוען כי לאחר רכישת הקרקע מקרן היסוד, לא ניתן היה לרשום את הזכויות על שם הדיירים מאחר שלא היו בידיו כל האישורים הנדרשים לכך.

לטענתו, הדיירים כן יכולים למכור את דירותיהם בתנאי שיפנו אל החברה ויקבלו את הסכמתה. בנוסף טען סלע כי רישום הערות האזהרה לטובת החברה נועד להבטיח את החברה מול קרן היסוד וגם כדי להגן עליה מפני עסקות נוגדות, וכי צעד זה התבקש מאחר שהחברה שילמה מכיסה מיליוני שקלים לצורך מימון וקידום הפרויקט.

לטענת סלע, דרישת הדיירים לסילוקו מהפרויקט לצורך התקשרות עם יזם חלופי ראויה להידחות, ואם יחפצו הדיירים להתקשר עם יזם אחר, יידרש אותו יזם לרכוש ממנו את הזכויות בפרויקט.

מעיריית קרית ביאליק נמסר: "בחודשים האחרונים עשה ראש העיר אלי דוקורסקי מאמץ לקידום הפרויקט, תוך קיום ישיבות חודשיות קבועות עם היזם על מנת להביא למצב של הוצאת היתרים אולם, נוכח היעדר שיתוף פעולה, הישיבות עמו הופסקו. העירייה בוחנת משפטית את הנושא".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker