מתגרשים ומוכרים דירה? ייתכן שאתם זכאים לפטור ממס

אייל מוליאן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אייל מוליאן

יואב ונעמה התגרשו לפני כחצי שנה. מעט לפני הגירושין, מכרו את הדירה שבה התגוררו יחד. הדירה נרכשה על ידי יואב לפני שנישאו, ונשארה רשומה על שמו כל העת. עתה מעוניינת נעמה למכור דירה קטנה שרכשה טרם הנישואים, מכיוון שהיא מעוניינת לרכוש לעצמה דירה גדולה ויקרה יותר.האם תוכל למכור את דירתה בפטור ממס, למרות שטרם חלפו ארבע שנים מאז נמכרה דירתם המשותפת?

בהתאם לחזקת התא המשפחתי הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין, בני זוג נשואים (או כאלו המתגוררים יחד כידועים בציבור) וילדיהם מהווים אדם אחד. זאת, הן לעניין שיעורי מדרגות מס הרכישה המופחתות ברכישת דירה יחידה, והן לעניין מניין הפטורים ממס שבח במכירת דירת מגורים.

ניקח מקרה בו בני זוג שבבעלותם דירה הרשומה על שם האישה בלבד, רוכשים דירה נוספת הנרשמת על שם הבעל או אחד מילדיהם הקטינים (אשר לא רשומה על שמם אף דירה אחרת). בהתאם לחזקה האמורה, מכיוון שבבעלות התא המשפחתי קיימת כבר דירה, לא ניתן לראות ברכישה החדשה רכישה של דירה ראשונה בידי הבעל או הילד, הזכאית ליהנות ממדרגות מס הרכישה הנמוכות הניתנות לדירה ראשונה.

אולם בית המשפט העליון (פס"ד פלם) כבר פסק כי את חזקת התא המשפחתי לעניין מדרגות מס הרכישה הנמוכות יש להחיל רק החל ממועד יצירת התא המשפחתי. כלומר, במקרה בו אדם שרכש דירה טרם נישואיו, ולאחר הנישואים רוכש יחד עם בן זוגו דירה משותפת, זכאי רק בן הזוג ליהנות ממדרגות מס הרכישה לדירה יחידה בגין חלקו היחסי בדירה. זאת מאחר שאין לראות בו כמי שיש לו חלק באותה דירה שנרכשה טרם הנישואים.

בהתאם לרציונל דומה, קבע בית המשפט העליון (פס"ד דינה מור) כי בבדיקת זכאותו של מוכר לפטור ממס שבח בדירת מגורים, יש להביא במניין הפטורים רק פטורים שנוצלו על ידי מי מבני התא המשפחתי לאחר שנוצר התא המשפחתי. כך, במקרה שהבעל מכר דירה בפטור טרם הנישואים, תוכל בת זוגו ליהנות מפטור לאחר שנישאו בגין דירה שנרכשה על ידה טרם הנישואים, למרות שטרם חלפו ארבע שנים ממכירת הדירה על ידי הבעל.

מהו הרווח הצפוי לבניין שלכם מתמ"א 38 / פינוי בינוי

הטעם לכך, לפי בית המשפט העליון, הוא כפול. ראשית, החזקה נקבעה כהוראה שמטרתה למנוע התחמקות מתשלום מס, ולפיכך אם טרם נוצר התא המשפחתי אין חשש לניצול לרעה של הקלת המס על ידי ייחוס דירות באופן מלאכותי לבני המשפחה השונים. שנית, הואיל והחזקה הינה חזקה חלוטה - כלומר, אינה ניתנת לסתירה - הרי שיש לפרשה בצמצום, באופן שתחול אך ורק על רכישות שביצע מי מבני הזוג במהלך תקופת הנישואין. החזקה מתעלמת אף מהסדרי רכוש בין בני זוג הבוחרים לנהל את ענייניהם הכספיים והרכושיים בנפרד (למשל חתומים על הסכם ממון הקובע הפרדה בקשר לרכוש שנרכש טרם הנישואין).

לאור כל האמור לעיל, מציגה רשות המסים עמדה משל עצמה: במקרה של פירוק התא המשפחתי, לא ניתן "למתוח" את החזקה שייחסה רכישות או פטורים למי מבני הזוג בעת קיומו של התא המשפחתי, אל עבר רכישות או ניצול פטורים של מי מבני הזוג לאחר פירוקו. הרציונל העומד מאחורי זה הוא כשם שבתקופת הנישואין אין להביא במניין הדירות של בן הזוג דירות שנרכשו על ידי בן הזוג האחר מחוץ תא המשפחתי, כך, בבחינת זכאותו לפטור של בן זוג אחד לאחר פירוק התא המשפחתי לא ניתן להביא במניין הפטורים פטורים אותם ניצל בן הזוג האחר במהלך הנישואים.

ואם נחזור ליואב ונעמה - לדידן של רשויות המס, נעמה תוכל למכור את דירתה הקטנה בפטור מיד לאחר גירושיה, ולא תצטרך להמתין עד שתחלופנה ארבע שנים ממועד מכירת הדירה המשותפת.

חשוב לציין, כי לעמדתן של רשויות המס יש להחיל רציונל זה לא רק ביחס לדירות שנרכשו מחוץ למסגרת התא המשפחתי. הרשויות מעוניינות להכליל בעיקרון זה גם דירות שהתקבלו במתנה מקרוב או שהתקבלו בירושה, שגם אותן יש לראות כ"נכסים חיצוניים" לתא המשפחתי.

עו"ד ( רו"ח) אייל מוליאן הוא מנהל באשכול המסים של פירמת BDO זיו האפט ומרצה בנושאי מיסוי במרכז הבינתחומי בהרצליה ובמכללה למנהל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker