גילי מלניצקי
גילי מלניצקי
תחנת רכבת השלום
תחנת רכבת השלוםצילום: אייל טואג
גילי מלניצקי
גילי מלניצקי