אריק מירובסקי
אריק מירובסקי
בנייה בנתיבות
בנייה בנתיבותצילום: אליהו הרשקוביץ
אריק מירובסקי
אריק מירובסקי